GROENE REGELINGEN

Uit een inventarisatie uit 2017 bleek dat de totale restopgave voor ecologische verbindingszones in Het Groene Woud circa 150 kilometer is. Door gebrek aan capaciteit en/of financiering bij gemeenten en waterschappen wordt realisatie van diverse restopgaves niet actief opgepakt. Daarom hebben Het Groene Woud, MLG en Orbis het initiatief opgepakt om gemeenten en waterschappen te ondersteunen en een programmatische aanpak op te zetten voor realisatie van de restopgaves.

Lees verder

In opdracht van de gemeente Bernheze en waterschap Aa en Maas heeft onze collega Eefje een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van een wandelpad en realisatie van diverse natuuropgaven in het Aa-dal bij Heeswijk-Dinther. 

Eefje ging in gesprek met gemeente Bernheze en waterschap Aa en Maas over het project en de samenwerking met Orbis. 

Lees verder

Op woensdag 11 september was onze collega Koen bij de studieochtend Ondernemend Natuurnetwerk Brabant aanwezig. Deze studieochtend werd georganiseerd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Brabant en de ZLTO.Lees verder

Samen met Brabants Landschap gaat Orbis komende jaren aan de slag met het uitvoeren van een nieuwe ronde van ErvenPlus. Doelstelling is om 500 landschappelijke waardevolle erven te creëren met de steenuil, boerenzwaluw huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit. 

Lees verder

Dagelijks krijgen wij vragen over (subsidie)mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling. In Brabant zijn hiervoor diverse regelingen en projecten. 
Onze collega Sjoerd heeft ze voor u op een rij gezet. 

Lees verder

Begin dit jaar is Subsidieregeling Natuur van de Provincie Noord-Brabant weer opengesteld. Met Subsidieregeling Natuur kunnen perceeleigenaren in het buitengebied gesubsidieerd landschapselementen, zoals (fruit)bomen, struweelbeplanting, amfibieënpoelen en hagen aanleggen.

Lees verder
OVERIGE NIEUWSBERICHTEN

Sinds vorig jaar augustus zijn we druk bezig met project Natuur in de Wijk. Natuur in de Wijk is een project waarmee de biodiversiteit in de woonwijken verbeterd wordt. Zo worden er nestkastjes, beplanting en bloemenzaad uitgedeeld aan bewoners van diverse wijken in deelnemende gemeenten. De animo voor deelname aan het project is erg groot en deze week haalde het project zelfs de krant.

Lees verder

Regelmatig krijgen wij de vraag van studenten of ze een dag mee kunnen lopen met ons. Wij maken graag kennis met onze collega’s van de toekomst en staan dus altijd open voor deze verzoeken. Een aantal van onze ‘meelopers’ hebben hun ervaringen op papier gezet.

Lees verder

Jan en Bart van den Broek van biologische boerderij ’t Schop in Hilvarenbeek zetten een educatief programma op onder de naam Klimaatalarm! Onderdeel van dit programma is een blotevoetenpad achter de biologische boerderij. Orbis ondersteunt Jan en Bart bij de ontwikkeling van het programma en de inrichting van het blotevoetenpad.

Lees verder

Op vrijdag 12 april is onze collega Sjoerd bij het Symposium Rijke heggenlandschappen geweest. Dit symposium had het onderwerp: Toekomstig herstel van het heggenlandschap. Een onderwerp wat naadloos aansluit bij waar we ons dagelijks mee bezig houden, namelijk de ontwikkeling en het herstel van het Brabantse (cultuur) landschap.

Lees verder

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft eind 2018 zeven clusters grond te koop aangeboden. Een van de clusters, bestaand uit twee percelen, ligt in het buurtschap Molenakkers. Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers wilde dit cluster graag aankopen en beide percelen omvormen naar natuur. Samen met deze stichting en de gemeente Oisterwijk heeft Orbis een inrichtingsplan natuur uitgewerkt voor dit cluster.

Lees verder

Voedselbossen, agroforestry, ondernemen met natuur, natuurinclusieve landbouw allemaal termen die wij bij Orbis steeds meer voorbij zien komen. Dat niet alleen wij ons hiermee bezig houden bleek wel uit het grote aantal bezoekers bij het symposium Landbouw en Natuur.

Lees verder

Vorige week bezocht onze collega Jack het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Onze collega Koen was aanwezig bij het ‘Ondernemersevenement Een gezond Leisureklimaat’.

Lees verder

In 2018 is de subsidieregeling 'schoolpleinen van de toekomst' opengesteld. Doel van de subsidieregeling is om scholen aan te sporen aan de slag te gaan met het vergroenen van hun plein. 
Diverse gemeenten hebben de hulp van Orbis ingeschakeld om te helpen bij het maken van een plan en subsidieaanvraag voor het vergroenen van de schoolpleinen in hun gemeente. 

Lees verder

Bij Orbis zijn we gek van alles wat met natuur, landschap en klimaat te maken heeft. De afgelopen jaren zijn we snel gegroeid en dat doen we nog steeds. Het is onze droom om Orbis komende jaren verder uit te bouwen tot het grootste en beste bureau van Brabant binnen ons werkveld. Om die ambitie te realiseren, zoeken we een senior projectleider.

Lees verder

Groene steden en dorpen zijn essentieel voor een duurzame samenleving en het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering. Burgers, bedrijven en scholen die hun tuin en directe omgeving vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Lees verder

De afgelopen maanden hebben we samen met gemeenten en waterschappen in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt aan het uitwerken van een Natuurbod. Het Natuurbod is uitgewerkt in een bidboek wat vandaag door Mario Jacobs is aangeboden aan Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en aan Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Lees verder