We creëren een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor de huismus, uil, zwaluw, patrijs, slechtvalk, veldleeuwerik, vleermuis en wilde bij. Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten en bijenhotels die opgehangen worden bij bewoners en bedrijven in het projectgebied in Lithoijen. Ook zorgen we voor voedsel en schuilplekken door het planten van fruitbomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis, Dorpslandschap Lithoijen en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Landschapsbeheer Oss financieren het project. Lees meer in de brochure.

Plantdagen voorjaar 2022
In 2020 en 2021 konden bewoners en bedrijven zich aanmelden als zij hun perceel wilden vergroenen of een geschikte plek hadden om een nestkast op te hangen. Maar liefst 83 mensen uit Lithoijen gaven daar gehoor aan. Een ongekend succes voor het kleine dorp aan de maas. In 3 verschillende fases verspreid over 2 jaar werden alle maatregelen uitgevoerd. In totaal zijn bijna 10.000 stuks bosplantsoen aangeplant in de vorm van bosjes en hagen. Daarnaast werden 227 laan- en fruitbomen geplant, met daarnaast nog eens 281 knotwilgen. 233 nestkasten kregen een plekje; kleine nestkastjes, maar ook insectenhotels en uilenkasten. In april volgt het inzaaien van de laatste bloemenmengsels, waarmee de teller op 7400 m2 bloemenrand komt. Dit alles werd uitgevoerd door Landschapsbeheer Oss en Dorpslandschap Lithoijen.

Biodiversiteit
Zo hebben we in Lithoijen veel nieuwe schuil- en nestmogelijkheden gecreëerd voor vogels, vleermuizen en insecten. Ook de hoeveelheid voedsel is toegenomen door de aanplant van bloem- en vruchtdragende struiken. Door het groeiende aantal insecten, zullen ook de insectenetende soorten, zoals sommige vleermuizen en zwaluwen genoeg voedsel vinden. Op deze manier geeft de aanleg van deze nieuwe (inheemse) beplanting en nestkasten een boost aan de biodiversiteit in Lithoijen. 

Monitoring
De komende jaren zullen de vrijwilligers van Dorpslandschap Lithijen monitoren of de nestkasten ook daadwerkelijk bewoond gaan worden. Daarbij vragen zij de bewoners om hun nestkastjes in de gaten te houden en gaan ze ook zelf langs de huizen om te kijken in welke kasten genesteld wordt.

Bewoners in het projectgebied konden kiezen uit het onderstaande assortiment.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Nestkasten:

Struiken:

Hagen:

Bomen:

Bloemenstrook:

Op dit moment vragen we alle deelnemers om voor 21 april 2022 foto's toe te sturen van hun aanplant en nestkasten. 

Mail voor vragen naar iris@orbis.nl.