In Lithoijen wordt gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Zowel in de dorpskern als in het landelijk gebied daaromheen. Met het project ‘Lithoijen in vogelvlucht’ helpen we de natuur een handje.

We creëren een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor de huismus, uil, zwaluw, patrijs, slechtvalk, veldleeuwerik, vleermuis en wilde bij. Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten en bijenhotels die opgehangen worden bij bewoners en bedrijven in het projectgebied in Lithoijen. Ook zorgen we voor voedsel en schuilplekken door het planten van fruitbomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis, Dorpslandschap Lithoijen en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Landschapsbeheer Oss financieren het project. Lees meer in de brochure.

In de zomer en najaar van 2021 konden bewoners en bedrijven in het projectgebied van Lithoijen zich weer aanmelden voor gratis nestkasten, bomen, hagen en struiken. Daar is veel gebruik van gemaakt. In de winter van 2021/2022 zal alles worden aangeplant en opgehangen. 

Nestkasten:

Struiken:

Hagen:

Bomen:

Bloemenstrook:

Let op: Het assortiment is onderhevig aan eenzijdige wijzigingen als dit door ons nodig of wenselijk wordt geacht en op=op. Mail voor vragen naar iris@orbis.nl.

Vliegende start voorjaar 2021
In het voorjaar van 2021 zijn onder begeleiding van Dorpslandschap Lithoijen en Landschapsbeheer Oss al zo’n 73 bomen en 3610 stuks bos- en haagplantsoen aangeplant. 1784 m² bloemweide werd ingezaaid en ruim 100 nestkasten kregen een plekje in de tuinen van bewoners. Deze zomer kunnen vogels en insecten dus al genieten van al dat extra voedsel en beschutting.  Een indrukwekkende operatie met een mooi resultaat! Meld je dus snel aan zodat ook jouw tuin in 2022 een vogelparadijsje wordt.