In Lithoijen wordt de komende twee jaar gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Zowel in de dorpskern als in het landelijk gebied daaromheen. Met het project ‘Lithoijen in vogelvlucht’ helpen we de natuur een handje.

We creëren een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor de huismus, uil, zwaluw, patrijs, slechtvalk, veldleeuwerik, vleermuis en wilde bij. Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten en bijenhotels die opgehangen worden bij bewoners en bedrijven in Lithoijen. Ook zorgen we voor voedsel en schuilplekken door het planten van fruitbomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis, Dorpslandschap Lithoijen en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Landschapsbeheer Oss financieren het project. Lees meer in de brochure.

Aanmelden voor nestkast en beplanting
Via deze pagina kun bewoners van Lithoijen een nestkastje of beplanting aanvragen. Vanuit het project Lithoijen in vogelvlucht wordt dit kosteloos beschikbaar gesteld aan de bewoners binnen het projectgebied. Heb je interesse? Bekijk dan eerst hieronder de verschillende typen beplanting en nestkasten. Lees voor welke nestkast jouw huis of tuin geschikt is. Maak je keuze en vul het aanmeldformulier in onderaan deze pagina. Invullen kan tot en met 3 december. De aanmeldingen worden daarna geïnventariseerd en je krijgt nader bericht over het uitleveren, ophangen en plaatsen. Het assortiment is onderhevig aan eenzijdige wijzigingen indien dit door ons nodig of wenselijk wordt geacht en op=op. Mail voor vragen naar iris@orbis.nl.

    Welke nestkast past in jouw tuin:

    Hagen:

    Bomen:

    Bloemenstrook:

    AANMELDFORMULIER NESTKASTEN EN BEPLANTING