14 JANUARI, 2021

Werken aan een groener Sint Anthonis

Gemeente Sint Anthonis investeert in groen! Dit doen ze niet alleen in bestaand groen, ze gaan ook investeren in de aanleg en het beheer van nieuwe natuur. Dit doen ze door de realisatie van diverse ecologische verbindingszones (EVZ), 11 hectare nieuwe natuur en bijna 4 hectare nieuw bos binnen het Natuur Netwerk Brabant.

Een EVZ is een verbinding tussen verschillende natuurgebieden. Deze verbindingszones maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant. Door de realisatie hiervan wordt versnippering van gebieden tegengegaan en krijgen diverse plant- en diersoorten de gelegenheid om zich te verspreiden over een groter gebied. Ook kan er door de nieuwe verbinding uitwisseling van soorten ontstaan tussen verschillende gebieden. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Daarnaast verbetert het de aantrekkelijkheid van het landschap voor zowel deze dieren als de mens. Binnen de gemeente worden de volgende EVZs gerealiseerd: de Raam, Staartjespeel, Oploosche Molenbeek en de helft van de verbinding Molenheide.

Orbis is gevraagd om te ondersteunen in het gebiedsproces om deze ambitie waar te maken. Onze collega Steven gaat grondeigenaren benaderen en informeren over de mogelijkheden en kansen die natuurontwikkeling kan bieden voor hun persoonlijke situatie of bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden voor zelfrealisatie met behulp van een subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), maar ook grondruil of aankoop van percelen in overleg met de gemeente Sint Anthonis of Waterschap Aa en Maas behoort tot de mogelijkheden. 

Samen met de grondeigenaren, gemeente Sint Anthonis en diverse projectpartners gaan we ons inzetten om de natuur te versterken. Wij zijn erg trots dat gemeente Sint Anthonis ons als partner heeft gevraagd om mee te werken aan deze opgave.