24 MAART, 2023

Natuur, erfgoed en recreatie in balans op de Veluwe

radio kootwijk
Heide

Bart van Engeldorp Gastelaars heeft twee decennia ervaring in het beschermen, beleven en beheren van de natuur. Hij heeft het komende half jaar zijn geliefde duinen uitgebreid met de Veluwe. Daar ondersteunt en faciliteert hij in eerste instantie enkele processen op Radio Kootwijk. Staatsbosbeheer wil dit erfgoed op een passende manier exploiteren om de diverse monumenten kostenneutraal in stand te houden. Omdat de gebouwen van Radio Kootwijk midden in Natura 2000 gebied de Veluwe liggen, is het belangrijk om dit zorgvuldig te doen en te verkennen hoe de natuur hier nog beter beschermd kan worden. Die kansen zijn er zeker en Staatsbosbeheer wil ze verzilveren. Fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan zowel nationaal cultureel erfgoed als top natuur! Fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan zowel nationaal cultureel erfgoed als top natuur!

Daarnaast zal Bart werken aan verschillende lopende dossiers rondom recreatie en recreatiezonering op de Veluwe. Want door mensen op een verantwoorde manier van de natuur te laten genieten creëer je draagvlak voor de bescherming daarvan.