12 NOVEMBER, 2021

Herinrichting Kleine Beerze bijna van start

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: extraImage2 in <b>/var/www/vhosts/orbis.nl/httpdocs/templates_c/c74e31dd8b7acc7bc8b69cc355a716c51fbb329a_0.file.news.tpl.php</b> on line <b>89</b><br />

Deze maand nog gaat de eerste schop in de grond om de Kleine Beerze te herstellen over een lengte van ruim 6 km tussen Middelbeers en Vessem.

De momenteel rechte beek, krijgt een meer natuurlijke loop waardoor de grondwaterstand in het gebied hoger wordt. Dit komt ten goede aan een aantal natuurdoeltypen van zeer hoge kwaliteit die goed in het beekdal passen, zoals vochtig hooiland, nat schraalland en rivier- en beekbegeleidend bos.

Samen met mijn collega's Iris en Annemiek heb ik hieraan mijn steentje mogen bijdragen. In opdracht van waterschap De Dommel verzorgen wij de subsidieaanvraag voor deze ontwikkeling bij het Groen ontwikkelfonds (GOB). 

Het gaat om een uitgebreide aanvraag van zo'n 80 percelen, verdeeld over vier deelprojecten en met meerdere grondeigenaren. Een groot en  complex project dus! Met deze subsidie gaat Waterschap De Dommel in samenwerking met onder andere de provincie Noord-Brabant, gemeenten Eersel en Oirschot, Brabants Landschap en particuliere grondeigenaren, het beekdal van de Kleine Beerze herinrichten. Deze herinrichting is onderdeel van het project 'de Levende Beerze'.

Het idee achter De levende Beerze is om de regio gezond te houden voor de volgende generatie en een landschap te creëren waarin je goed kan wonen, leven en werken. De rode draad hierbij is de beek die weer natuurlijk moet gaan stromen en waarvan de waterkwaliteit verbeterd wordt. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met het behoud en herstel van de natuur en het water maar ook met recreatie en werkgelegenheid.

De nieuwe inrichting van het beekdal is bepaald in samenspraak met de bewoners van het omringende gebied. Een wens van veel bewoners was bijvoorbeeld dat het zicht op het beekdal niet verminderd werd. Gekeken naar cultuurhistorie was het juist wenselijk het gebied meer gesloten te maken, zoals het van oudsher was (rond 1850). Zo is ervoor gekozen om bomenrijen en hagen haaks op de beek aan te planten langs bestaande en oude perceelsgrenzen zodat de kleinschaligheid terugkomt met behoud van de zichtlijnen. Dit is een goed voorbeeld van hoe er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de verschillende partijen.

Daarnaast is geprobeerd een zo hoog mogelijke kwaliteit aan de natuur te geven door te kiezen voor de juiste natuurdoeltypen, gekeken naar de bodemeigenschappen en grondwaterstand, en daar de inrichting op aan te passen.

De aftrap van de inrichting van het eerste deeltraject, Dorp aan de Beek, vindt plaats op 20 november. Meer informatie is te vinden op: www.levendebeerze.nl.