18 AUGUSTUS, 2022

Aan de slag in MijnGemeenteDichtbij

Wat is MijnGemeenteDichtbij?

MijnGemeenteDichtbij is een samenwerking tussen de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Deze gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig met elk een eigen college van Burgemeester en Wethouders en een eigen gemeenteraad, maar worden ondersteund door een ambtelijke organisatie. De medewerkers werken vanuit twee gemeentehuizen in Boxtel en Sint-Michielsgestel voor alle inwoners, ondernemers en organisaties uit de beide gemeenten.

Wat doen we daar?

We ondersteunen de ambtelijke organisatie bij alle werkzaamheden op het gebied van natuur en landschap. We adviseren over beleidsdocumenten, bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen. We beoordelen landschappelijke inpassingsplannen en flora en fauna onderzoeken. Met deze inhoudelijke werkzaamheden houdt Nadine zich voornamelijk bezig.

Daarnaast onderhouden we contacten met de lokale natuurorganisaties en met Het Groene Woud en Van Gogh Nationaal Park. We vertegenwoordigen de gemeenten bij overleggen voor de gebiedsgerichte aanpak voor de Kampina en in de regionale samenwerking Noordoost-Brabant. Hierbij hoort ook de hiervoor vereiste afstemming met de betrokken wethouders en het informeren van college(s) en raden. Deze werkzaamheden liggen grotendeels bij Eefje.

De interim teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling vroeg ons ook mee te denken over de structurele invulling van de functie binnen het team ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor gaan we inventariseren welke werkzaamheden er moeten gebeuren, wie deze uitvoert en welke taken wellicht blijven liggen. Op basis hiervan kunnen we met de teammanager nadenken over een goede invulling van de functie op de lange termijn.

Kunnen we dat ook voor jouw gemeente?

Ja, natuurlijk kunnen we dat. Als je hier interesse in hebt, neem dan gerust contact op!