27 FEBRUARI, 2018

Openstelling Subsidie Natuur

Begin dit jaar is Subsidieregeling Natuur van de Provincie Noord-Brabant weer opengesteld. Met Subsidieregeling Natuur kunnen perceeleigenaren in het buitengebied gesubsidieerd landschapselementen, zoals (fruit)bomen, struweelbeplanting, amfibieënpoelen en hagen aanleggen. Orbis kan u helpen bij het maken van een inrichting- en beplantingsplan en het aanvragen van een subsidie. Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met onze collega Fien via het mailadres: fien@orbis.nl.