08 JULI, 2022

De kansen voor natuurherstel breiden zich uit

groene regelingen
groene regelingen
groene regelingen

Provincie stimuleert vergroening

Die vraag moet de provincie Noord-Brabant zich ook gesteld hebben toen ze Orbis vroeg om de Inspiratiegids Groene Regelingen te actualiseren. Het aantal subsidiemogelijkheden voor natuurherstel- en ontwikkeling in het buitengebied van Brabant is namelijk uitgebreid. De provincie stimuleert bewoners en ondernemers om hun groene ambities te realiseren. Voor enthousiaste ondernemers die willen overstappen naar natuurinclusieve landbouw of omvorming naar natuur heeft de provincie zelfs coaches aangesteld. Voor deze coaches biedt de vernieuwde inspiratiegids een compacte samenvatting van alle groene (subsidie)regelingen in de provincie Noord-Brabant.

Inspiratiegids Groene Regelingen 2022

Orbis heeft alle subsidieregelingen in beeld gebracht die van toepassing zijn in het buitengebied van Brabant. Het zijn regelingen van de provincie, gemeente en van het waterschap gebundeld in de Inspiratiegids Groene Regelingen 2022. De inspiratiegids laat zien dat er veel mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling. Vaak gaat het om de omvorming van landbouwgrond naar natuurgrond en inrichting door de aanleg van passende landschapselementen. Maar het kan ook gaan om natuurherstel en/of kwaliteitsverbetering binnen bestaande natuurgebieden.

Niet alleen de coaches kunnen gebruik maken van de inspiratiegids. Ook particulieren, agrariërs en bedrijven kunnen er mee aan de slag. De gids inspireert en brengt je naar de subsidieregeling die bij jouw idee of plan past! Via het stroomschema zie je direct welke regeling waar in het buitengebied van toepassing is. In de beknopte beschrijving van elke regeling lees je vervolgens welke maatregelen in aanmerking komen voor subsidie en waar je de subsidie en eventueel meer informatie kunt aanvragen. Ten slotte biedt de gids ook nog een handreiking voor realisatie van jouw plan of idee door je te verwijzen naar de experts op het gebied van onder andere samenwerking, beheer, inrichting en vergunningen.

Hulp nodig?

Heb je ondanks deze gids nog vragen, twijfels of hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? Neem contact op via info@orbis.nl, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden voor jouw perceel zijn en aan welke subsidieregeling jouw idee voldoet.