Bos- en natuurontwikkeling

Bosontwikkeling

De overheid wil 13.000 hectare nieuw bos ontwikkelen in Noord-Brabant.

bosontwikkeling

Natuurontwikkeling in Noord-Brabant

Vrijwel alle bossen en natuurgebieden in Noord-Brabant zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het natuurnetwerk is nog niet compleet: er ontbreken nog duizenden hectares nieuwe natuur en honderden kilometers verbindingszones tussen natuurgebieden.

In een groot deel van de Brabantse natuurgebieden is de kwaliteit nog niet op orde door verdroging en verzuring van de bodem. Dit geldt ook voor een aanzienlijk deel van de Natura 2000-gebieden. Dit zijn de Europees beschermde natuurgebieden zoals De Kampina, Regte Heide of Leenderbos, waarvoor speciale verplichtingen gelden.

Natuurontwikkeling en herstel van de bestaande natuurgebieden is belangrijk om de leefgebieden van bedreigde planten en dieren binnen het natuurnetwerk op orde te krijgen.

bosontwikkeling
bosontwikkeling

Grote opgave voor de Brabantse bossen

Noord-Brabant is een bosrijke provincie. Ongeveer de helft van het natuurnetwerk bestaat uit bos. Hiervan heeft de provincie een derde deel aangeduid als natuurbos. De overige bossen zijn van belang voor de houtproductie. De overheid wil 13.000 ha nieuwe bossen ontwikkelen in Noord-Brabant, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk.


Problemen in de bossen

Het gaat niet goed met veel bossen in de provincie. Door verdroging en verzuring van de bodem staan veel bossen onder druk. De problemen worden versterkt door de klimaatverandering. Hierdoor kunnen ziektes en plagen toeslaan. Nu al sterven veel fijnsparren en eiken af, soms met hele percelen tegelijk. De kans is groot volgens bosexperts dat ook andere boomsoorten als dennen en beuken problemen gaan krijgen.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de karakteristieke biodiversiteit van natuurbossen en de houtproductie.

bosontwikkeling
bosontwikkeling

Bosherstel

Gezonde en veerkrachtige bossen zijn bestand tegen klimaatverandering. Bosherstel is mogelijk door de aanpak van de verdroging en de bodemverzuring. Belangrijk daarbij is ook het doorbreken van eenvormige bosopstanden om de kans op grootschalige bossterfte te voorkomen. Orbis maakt concrete plannen voor alle gebiedspartijen voor ontwikkeling van nieuwe natuur  en herstel van bestaande natuurgebieden, waaronder bossen.