Bos- en natuurontwikkeling

Bosontwikkeling

De overheid wil 13.000 hectare nieuw bos ontwikkelen in Noord-Brabant.

bosontwikkeling

Natuurontwikkeling in Noord-Brabant

De meeste bossen en natuurgebieden van Nederland zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het natuurnetwerk is nog niet compleet: er ontbreken nog duizenden hectares nieuwe natuur en vele kilometers verbindingszones tussen natuurgebieden.

In een groot deel van de natuurgebieden is de kwaliteit nog niet op orde door verdroging en/of verzuring van de bodem. Vooral op de zandgronden zijn er nog veel problemen. Dit geldt ook voor een aanzienlijk deel van de Natura 2000-gebieden. Dit zijn de Europees beschermde natuurgebieden zoals het Dwingelderveld, de Veluwe De Kampina of Maasduinen, waarvoor speciale verplichtingen gelden.

Natuurontwikkeling en herstel van de bestaande natuurgebieden is belangrijk om de leefgebieden van bedreigde planten en dieren binnen het Natuurnetwerk Nederland op orde te krijgen.

bosontwikkeling
bosontwikkeling

Grote opgave voor de Nederlandse bossen

Nederland heeft ongeveer 370.000 ha bos. Ongeveer eenderde van het bos is aangeduid als natuurbos. De overheid streeft naar meer zelfregulerend natuurbos. De overige bossen zijn van belang voor de houtproductie.

De overheid wil in totaal 37.000 ha nieuw bos ontwikkelen. Binnen het NNN wordt gestreefd naar 15.000 ha.

Problemen in de bossen

Met veel bossen op de hogere zandgronden gaat het niet goed. Door verdroging en verzuring van de bodem staan hier veel bossen onder druk. De problemen worden versterkt door de klimaatverandering. Hierdoor kunnen ziektes en plagen toeslaan. Nu al sterven veel fijnsparren en eiken af, soms met hele percelen tegelijk.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de karakteristieke biodiversiteit van natuurbossen en voor de houtproductie in bossen met productie.

bosontwikkeling
bosontwikkeling

Bosherstel

Gezonde en veerkrachtige bossen zijn bestand tegen klimaatverandering. Bosherstel is mogelijk door de aanpak van de verdroging en de bodemverzuring. Belangrijk daarbij is ook het doorbreken van eenvormige bosopstanden om de kans op grootschalige bossterfte te voorkomen. Orbis maakt concrete plannen voor alle gebiedspartijen voor ontwikkeling van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuurgebieden zoals bossen.