22 JANUARI, 2020

Update Natuur in het Dorp

Het kleine broertje van Natuur in de Wijk is begin 2020 echt klaar voor de start. Natuur in het Dorp is een project waarmee de biodiversiteit in de bebouwde kom in maar liefst 26 kleinere Brabantse gemeenten wordt verbeterd.

De meeste gesprekken met gemeenten zijn achter de rug en hebben tot mooie ideeën, initiatieven en soms zelfs extra budget geleid. Nu gaan we verder met het opzetten van samenwerkingen met diverse samenwerkingspartners binnen de 26 gemeenten. Denk daarbij aan scholen, scouting, IVN of andere natuurverenigingen en werkgroepen.

Samen met deze partners delen wij beplanting en nestkasten uit voor diverse doelsoorten – dat zijn soorten die specifiek binnen de bebouwde kom voorkomen, zoals gierzwaluwen, huismussen, bonte vliegenvangers en vleermuizen. Ze maken onderdeel uit van een biodiverse woonomgeving. Deze dieren kampen met een krimpend leefgebied, afnemende nestmogelijkheden en verminderde voedselvoorraad. Daar willen we met dit project in de 26 deelnemende gemeenten verandering in brengen.

Op de splinternieuwe website van Natuur in het Dorp (www.natuurinhetdorp.nl) staat op de homepagina op de kaart van Noord-Brabant aangegeven welke gemeenten deelnemen aan het project. Per gemeente is er een pagina waarop actuele acties en oproepen gedeeld worden en waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief of als deelnemer.

Het project Natuur in het Dorp wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.