15 JANUARI, 2020

Monumentale bomen van de toekomst: we zijn los!

Wat gaan we doen?
Het is van vele factoren afhankelijk of een boom kan uitgroeien tot een markante monumentale boom. In een tijd waarin elke vierkante meter wordt benut blijft weinig ruimte over voor duurzame groeiplaatsen voor bomen. Hierdoor is er weinig aanwas van nieuwe monumentale bomen. Het project Monumentale bomen van de toekomst richt zich op het op een duurzame wijze aanplanten van de monumentale bomen van de toekomst.

Voor wie?
Iedereen in de gemeente Landerd mag zich aanmelden voor een toekomstige monumentale boom. Op basis van de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de meest geschikte locaties. Deze locaties moeten aan enkele randvoorwaarden voldoen zodat de boom minimaal 100 jaar oud kan worden. Bij deelname aan het project stelt de perceeleigenaar de ondergrond waarop de boom wordt geplant (inclusief de benodigde ruimte voor de boom om de komende 100 jaar uit te groeien tot een monumentale boom) kosteloos beschikbaar. In ruil daarvoor worden de voorbereidings- en uitvoeringskosten vanuit het project betaald.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname aan het project? Meld u dan aan voor het project. Dit kan door een mail te sturen met uw contactgegevens naar info@monumentalebomenvandetoekomst.nl. De exacte voorwaarden voor deelname kunt u ook opvragen via dit mailadres.

Roel Vermeulen van Vermeulen Boomadvies zal aansluitend contact met u opnemen en samen met u bekijken of de locatie in aanmerking komt voor een monumentale boom van de toekomst.

Het project Monumentale bomen van de toekomst is een initiatief van Vermeulen Boomadvies en Orbis

Monumentale bomen van de toekomst in de gemeente Landerd wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Landerd, provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds.