23 AUGUSTUS, 2019

Ervenplus 2.0 mag van start!

Brabants Landschap heeft groen licht voor de uitvoering van ErvenPlus2.0. Via een beschikkingsbrief heeft de Provincie Noord-Brabant laten weten financiële middelen beschikbaar te stellen om het 'erven-project' te ondersteunen.

Alle toegezegde bijdragen van de deelnemende gemeenten kunnen hierdoor worden verdubbeld. Dankzij deze beschikking van de provincie komt er vervolg op het project, lopende tot en met 2021. Brabants Landschap gaat wederom samen werken met Orbis, gemeenten, vrijwilligers en lokale natuurverenigingen.

Populatie erfbewonende soorten neemt sterk af
Het vervolg van ErvenPlus moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten als zwaluw, mus, uil en vleermuis. Een groot deel van deze soorten is namelijk sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende het boerenland. Daar vinden ze voedsel en plaatsen om zich voort te kunnen planten. Doordat boerenerven in de afgelopen decennia steeds 'netter' zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, zijn ze nu minder geschikt voor diersoorten. Het project ErvenPlus gaat hier verandering in brengen.

Geen erfversiering, maar -verbetering
Gezamenlijk willen we 500 landschappelijk waardevolle erven creëren met steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit. Denk daarbij aan het aanbrengen van beplanting, bieden van nestgelegenheid en het uitvoeren van andere soortbeschermende maatregelen. Verder gaan we het belang van biodiversiteit op erven beter communiceren en ontwikkelen we een monitoringsaanpak om de biodiversiteit te meten.

Erfscans in 24 gemeenten
Aan de nieuwe projectperiode, lopende tot en met 2021, zullen in totaal 24 gemeenten deelnemen. Te weten: Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel, Boxmeer, Breda, Cuijk, Deurne, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Heusden, Meijerijstad, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Oirschot, Oisterwijk, Roosendaal, Someren, Tilburg, Uden en Vught. Afhankelijk van de wachtlijsten per gemeente, kunnen erfeigenaren zich straks aanmelden voor een speciale 'erfscan' via een online formulier.

Voor meer informatie
www.brabantslandschap.nl/erfvogels