19 FEBRUARI, 2020

Schoolpleinen van de toekomst

Sinds medio 2018 zijn wij met een aantal gemeenten begonnen met het project “Schoolpleinen van de toekomst”. In de gemeenten Meierijstad, Bernheze, Landerd, Uden en Hilvarenbeek helpen wij circa 13 basisscholen bij de realisatie van een groen schoolplein. Samen met de scholen stellen wij een inrichtingsplan voor een nieuw, avontuurlijk en vooral groen schoolplein op en helpen wij de school bij het opstellen van een projectplan en subsidieaanvraag bij de subsidieregeling: Schoolpleinen van de Toekomst. De focus bij deze nieuwe pleinen ligt op biodiversiteit, omgang met regenwater en extreme hitte, maar ook bij spelen met natuurlijke materialen en kennis over plant en dier.

Groene speelpleinen zorgen voor een uitdagender speelklimaat dat zorgt voor een bewezen afname van pestgedrag en toename van concentratie. De uitdagende speelelementen zorgen voor meer fysiek bewegen, wat de gezondheid van groeiende kinderen vanzelfsprekend ten goede komt. Daarnaast dienen scholen goed na te denken over de inpassing van het groene plein in het curriculum van de school. Dat draagt zorg voor een vast en duurzaam lesprogramma omtrent de thema’s natuur, klimaat en sport/beweging.

Voor basisscholen is het echter een flinke opgave om met een volledig plan te komen dat voldoet aan alle subsidie-eisen. Niet alleen vanwege de kennis over groene pleinen die wellicht niet toereikend is, maar ook vanwege de beperkte capaciteit om een dergelijk plan en subsidieaanvraag op te zetten. De scholen zijn daarom erg geholpen bij de begeleiding vanuit Orbis die mogelijk is gemaakt door financiële hulp van betrokken gemeenten. Dankzij deze kansen is al aan een achttal scholen die wij hebben begeleid subsidie gegund. Deze scholen zijn nu bezig met de aanleg van een groen plein. Op dit moment loopt het begeleidingstraject nog voor enkele scholen.