11 JANUARI, 2019

Nieuwe website Natuur in de Wijk online!

Met trots kan het projectteam van Natuur in de Wijk mededelen dat de gloednieuwe website vanaf vandaag te bezoeken is. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens. Het uitvoerend projectteam van Natuur in de Wijk bestaat namens Orbis uit Fien en Jack. De laatste maanden is er hard gewerkt aan het ontwerpen, vullen en testen van de website. We zijn erg blij met het resultaat!

Op deze website vinden toekomstige deelnemers alle informatie over de doelsoorten, nestkasten, bloemenzaden en alle andere materialen die via het project beschikbaar worden gesteld in de drie deelnemende gemeenten Waalwijk, Meierijstad en Bergen op Zoom. Ook kan er op de website precies gezien worden welke wijken er gekozen zijn per gemeente. In die wijken proberen wij het gros van de materialen weg te zetten. Dit heeft te maken met de meetbaarheid van de resultaten van het project.

Samen met Natuurbalans Limes-Divergens komen we namelijk in eerste instantie tot een nulmeting. We kijken wat er allemaal al woont in de wijk, noteren bijvoorbeeld aantallen, nestplaatsen en foerageergebied. Aan het einde van het project wordt deze meting nogmaals uitgevoerd. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het effect van het project op de populaties in het gekozen gebied.

Op de website is daarnaast informatiemateriaal te vinden over hoe het ophangen van de diverse kastjes in zijn werk gaat en hoe gezorgd moet worden voor beplanting. Ook zal er te zijner tijd lesmateriaal te downloaden zijn voor basisscholen die graag natuureducatie in het curriculum van de school willen implementeren.

Elke gemeente heeft een eigen interactieve kaart. Op deze kaart kunnen deelnemers hun verkregen materialen registreren. Zo valt later in één oogopslag te zien waar de materialen terecht zijn gekomen. Deelnemers kunnen zelfs na verloop van tijd terugkomen naar de website en registeren of hun nestkast bewoond is. Ook is het mogelijk op foto’s van bijvoorbeeld de opgehangen kastjes of bloemende veldjes te uploaden bij de registratie.

Aanmelden voor het project en voor de bijbehorende nieuwsbrief kan allemaal via de website, en het contactformulier staat altijd open voor vragen. Met deze pracht van een site als boegbeeld van het project hopen we veel deelnemers gelukkig te maken met mooie materialen voor het verbeteren van de biodiversiteit in het stedelijke gebied van Bergen op Zoom, Meierijstad en Waalwijk.

www.natuurindewijk.nl