22 APRIL, 2022

Orbis Academy van start!

Vorig jaar vertelden we al wat over onze plannen om van start te gaan met Orbis Academy. Inmiddels zijn we zover dat we onze eerste cursus aanbieden met het onderwerp: Groene regelingen Brabant.

Er komt gelukkig(!) steeds meer aandacht voor natuur, landschap en klimaatadaptatie. Overheden stimuleren deze ontwikkeling en hebben diverse (subsidie)mogelijkheden waarmee grondeigenaren en initiatiefnemers gestimuleerd en ondersteund worden bij het opzetten en uitvoeren van vergroeningsprojecten. In de cursus Groene regelingen Brabant worden de belangrijkste groene regelingen van Brabant behandeld.

Dus heb je een perceel waar je natuur en/of landschapselementen wil ontwikkelen en ben je vanuit je organisatie betrokken bij natuur- en/of landschapsontwikkeling, maar weet je niet (exact) welke regelingen hiervoor zijn en hoe ze werken? Dan is deze cursus interessant! In deze cursus leren we je namelijk meer over de verschillende groene (subsidie)regelingen in Brabant en hun mogelijkheden en voorwaarden.

Als onderdeel van de cursus ontvang je een stroomschema waarin voor ieder initiatief makkelijk te zien is welke regeling hierop van toepassing is en een naslagwerk met informatie over de Brabantse groene regelingen. Een flink deel van de cursusdag besteden we aan (jouw) praktijkvoorbeelden waarin je de opgedane kennis naar de praktijk vertaalt. Je zoekt de juiste regeling voor jouw initiatief en start met het opstellen van een subsidieaanvraag.

Meer informatie over de cursus en de mogelijkheid om in te schrijven vind je hier.