30 APRIL, 2021

Reconstructie A58 biedt ook ecologische kansen

De A58 loopt van West naar Oost door onze provincie en deelt daarmee het werkgebied van Orbis in Noord en Zuid. Dat is niet alleen zo voor ons maar ook voor het leefgebied van veel dieren. Zijn kunnen door de aanwezigheid van deze weg hun leefgebied vaak niet uitbreiden of andere populaties van hun soort bereiken. Dit is slecht voor de biodiversiteit en genetische variatie.

Rijkswaterstaat heeft plannen om de weg te verbreden. Daarmee ontstaat ook de kans om de barrièrewerking die de A58 heeft aan te pakken en het leefgebied van de diersoorten te verbeteren. Daarom heeft Regio Hart van Brabant Orbis gevraagd om een visie op te stellen voor de aanpak van een vijftal natte Ecologische Verbindingszones (EVZ's) onder de A58. Dit hebben we gedaan met de gemeenten en waterschappen die in deze de regio langs de A58 liggen.

Voor het opstellen van de visie inventariseren we welke diersoorten ten noorden en zuiden van de A58 voorkomen. Ook kijken we naar de doelsoorten die door de provincie, waterschap en gemeenten aan de EVZ's zijn toegekend.

Met deze soorten in gedachten kijken we naar de mogelijkheden die de lokale situatie biedt voor de verbetering van de passeerbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld het aanleggen van een loopplank in de bestaande duiker zijn maar ook het aanleggen van een faunatunnel of de EVZ omleiden langs een bestaand viaduct.

Door ook de praktische haalbaarheid te bekijken komt er een visie te liggen die een realistisch beeld geeft van de mogelijke inrichting van de vijf faunapassages. Deze visie delen we met Rijkswaterstaat zodat de oplossingen met de aanpassingen aan de weg meegenomen kunnen worden.

Orbis verzorgde binnen dit project alle inventarisaties, planvorming, tekenwerk en rapportage in samenwerking met de Werkgroep Landschap van Regio Hart van Brabant. In werksessies zijn de uitkomsten van de inventarisaties en mogelijke oplossingen gedeeld en besproken waarna de definitieve visie is gevormd.