23 FEBRUARI, 2024

Orbis werkt mee aan een nieuw natuurontwerp voor de Buttervlietpolder

Buttervlietpolder
Buttervlietpolder
Buttervlietpolder

De Buttervlietpolder is een ruim 21 hectare grote polder, gelegen in de Hoeksche Waard, langs de noordoever van het Hollands Diep. Het gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland en grenst aan het Hollands Diep. De ambitie is dan ook om het gebied te laten aansluiten bij de doelstellingen van dit Natura 2000-gebied. Op dit moment is het gebied in gebruik als akkerland, maar het doel is om hier een zoetwatergetijdengebied met kreken en slikken te realiseren.  

Orbis stelt voor het gebied het inrichtingsontwerp en natuurherinrichtingsplan op. De kennis en kunde van Orbis op het gebied van ecologie en landschapsinrichting, gecombineerd met de kennis in ontwerp en technische uitwerking van Ruimte & Groen zal leiden tot een ontwerp van het gebied met slikkige rivieroevers, ruigten en zomen en vochtige alluviale bossen.

Om tot het ontwerp te komen worden verschillende onderzoeken gedaan. Hiervoor worden lokale beleidskaders en natuurdoelstellingen bestudeerd en zullen er water- en bodemonderzoeken plaatsvinden. Het onderzoek vormt de basis voor het ontwerp.

Met de oplevering van het inrichtingsontwerp en natuurinrichtingsplan komt versterking van een deel van het Natuurnetwerk in Zuid-Holland dichterbij en zullen soorten als zeearend, slijkgroen, riviertandgras en fint zich er straks thuis voelen! Het gebied zal, net als op dit moment, niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Wel worden er vogeltellingen gehouden.