16 APRIL, 2019

Symposium Rijke heggenlandschappen

Heggen zijn in veel streken lange tijd bepalend geweest voor het aanzien van het landschap. Net als andere landschapselementen zijn ze echter vanaf ongeveer 1960, vanwege onder andere de ruilverkaveling, in een snel tempo uit ons landschap verdwenen.

De laatste jaren begint er gelukkig een ommekeer op gang te komen en staan heggen weer in toenemende mate in de belangstelling en wordt het belang ervan steeds meer erkend. 

Op vrijdag 12 april is onze collega Sjoerd bij het Symposium Rijke heggenlandschappen geweest. Dit symposium had het onderwerp: toekomstig herstel van het heggenlandschap. Een onderwerp wat naadloos aansluit bij waar we ons dagelijks mee bezig houden, namelijk de ontwikkeling en het herstel van het Brabantse (cultuur) landschap.

Het symposium werd georganiseerd door de stichting Heg & Landschap in samenwerking met Staatsbosbeheer en vond plaats op een pracht locatie, het Klooster van Sint Agatha met zijn rijke historie en direct gelegen aan het Maasheggengebied. Doel van de bijeenkomst: opvattingen en ervaringen uitwisselen, want het beheer kan veel beter en er is grote behoefte aan nieuwe toekomstgerichte aanplant van heggen.

Aanwezig waren onder andere overheden, beheerders van heggen, kennisinstellingen, terreinbeheerders, agrarische natuurverenigingen en grondeigenaren.

Na het welkomstwoord en de introductie was het de beurt aan Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), enthousiast, gedreven en met humor vertelde hij over de (slechte) staat van het Nederlandse heggenlandschap. Lex Roeleveld van stichting Heg & Landschap sloot het plenaire deel af en sprak over (toekomstig)beheer. Na een korte pauze vonden er twee rondes met parallelsessies plaats.

In de middag was een veldbezoek aan het Maasheggen Gebied gepland. Tijdens deze mooie wandeling nam Robert Ceelen ons mee langs diverse karakteristieke landschapselementen waar hij uitleg gaf over de grote waarden en het belang van deze elementen. Met goed beheer, aanleg en monitoring kan de kwaliteit van heggenlandschappen verbeterd worden en worden gewaarborgd voor de toekomst.

In Brabant speelt veel rondom de thema's natuur, landschap en biodiversiteit. Met diverse subsidieregelingen en projecten als Groen Blauw Stimuleringskader (Stika), Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), Subsidieregeling Natuur en ErvenPlus faciliteert de overheid in aanleg en beheer van (cultuurhistorische) landschapselementen.

Orbis is goed thuis in deze verschillende (subsidie)regelingen en projecten en begeleidt grondeigenaren bij maken van (inrichtings)plannen en subsidieaanvragen. Wilt u meer informatie over aanleg, beheer en herstel van (cultuurhistorische) landschapselementen? Neem gerust contact op met Sjoerd of met een van onze andere collega’s; hun contactgegevens vindt u hier.