21 NOVEMBER, 2019

Masterclass Groen op je Bedrijf

Het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter: het klimaat verandert. Ook ondernemers in de leisuresector krijgen hiermee te maken. Daarom organiseert Orbis in opdracht van House of Leisure in de komende periode verschillende masterclasses. In de masterclass Groen op je bedrijf leren leisureondernemers hoe ze problemen met extreem weer in de toekomst kunnen voorkomen en welke kansen erdoor ontstaan voor het leisurebedrijf.

Ken je ondernemers voor wie deze masterclass interessant is? Stuur dit bericht dan aan hen door of verwijs hen naar de website van House of Leisure: . https://www.houseofleisure.eu/masterclass-groen-op-je-bedrijf/

Waarom?
Bomen en planten houden CO? vast en gaan de opwarming van de aarde tegen. Wanneer je dus zorgt voor meer groen op je bedrijf, draag je daaraan bij. Maar je hebt er zelf ook direct voordeel bij, want:

  • Bomen en planten zorgen voor verkoeling in warme periodes (en die komen er steeds vaker en zijn steeds warmer).
  • Het regenwater zakt onder bomen en planten veel beter de bodem in waardoor je minder last hebt van overstromingen.
  • Met meer biodiversiteit krijg je meer dieren en insecten en daardoor creëer je een aantrekkelijke omgeving.
  • Groen vermindert luchtvervuiling en dempt geluidshinder.

Wat leren de ondernemers in deze masterclass?
In deze masterclass leren ondernemers de kenmerken van verschillende boom- en plantensoorten, hoe de bodem kan worden verbeterd en maakt elke ondernemer een groenplan op maat voor het eigen bedrijf. Verder krijgt de ondernemer advies over subsidies en hulp bij het aanvragen van een geschikte subsidie voor zijn of haar eigen plan. De subsidies variëren van regelingen voor het toepassen van ‘kleine’ maatregelen op en rond je bedrijf, zoals het plaatsen van nestkasten en het inzaaien van bloemenmengsels, tot vergoedingen voor het omvormen van agrarische gronden naar natuur of het realiseren van natuurspeelplaatsen.

Meer informatie over de masterclass?
De masterclass Groen op je bedrijf is op dinsdag 21 januari en dinsdag 18 februari in de regio Hart van Brabant. Voor meer informatie en om aan te melden voor de masterclass, kun je terecht op de website van House of Leisure: . https://www.houseofleisure.eu/masterclass-groen-op-je-bedrijf/