01 JULI, 2022

Bos- en natuurontwikkeling

bosontwikkeling
Bosontwikkeling
bosontwikkeling

Vanuit Orbis zien we dat er steeds meer ambities, beleid, budgetten en urgentie is voor ontwikkeling en herstel van bos- en natuurterreinen. Er komen echter (te) weinig concrete projecten van de grond. De vertaling van beleid naar uitvoering blijft achter. Orbis gaat de vertaalslag van beleid naar uitvoering versnellen. Hiervoor zetten we een nieuw werkveld op: Bos- en natuurontwikkeling.

Wij hebben voldoende kennis, kunde en capaciteit beschikbaar om voortvarend aan de slag te gaan met projecten in dit werkveld. Om onze projectleiders en ecologen extra specialistische ecologische kennis te bieden komt Wiel Poelmans ons team versterken. Wiel is senior ecoloog met een karrenvracht aan ervaring en een groot netwerk binnen onder andere bos- en natuurontwikkeling. We zijn erg blij met Wiel in ons team en wensen hem veel werkplezier.