28 FEBRUARI, 2024

Ontwikkelrichting Sneidershoek-Eerselseweg

Sneidershoek
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: extraImage2 in <b>/var/www/vhosts/orbis.nl/httpdocs/templates_c/c74e31dd8b7acc7bc8b69cc355a716c51fbb329a_0.file.news.tpl.php</b> on line <b>89</b><br />

Waarom een ontwikkelrichting?

Het gebied rond het karakteristieke bebouwingslint van de Sneidershoek heeft een agrarisch karakter en ligt op de oude akkercomplexen ten zuiden van het dorp Knegsel. Het gebied wordt aan de oostzijde omsloten door bossen en is aan de westkant begrensd door de Eerselseweg. In de visie buitengebied van de gemeente Eersel is het gebied aangeduid als 'recreatieve schakelzone'. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoe kan de gemeente Eersel omgaan met de verschillende initiatieven van inwoners en ondernemers uit dit gebied?

Deze vragen leefden bij de gemeente Eersel en gaven aanleiding om Verhoeven | De Ruijter te vragen om een ontwikkelrichting op te stellen voor het gebied. Verhoeven | De Ruijter heeft vervolgens onze collega Eefje gevraagd om hen hierbij te helpen om het proces te begeleiden.

Wat bedoelen we met een ontwikkelrichting?

De ontwikkelrichting is bedoeld om de gemeente houvast te geven bij het toetsen van initiatieven en ontwikkelingen die zich voordoen in het gebied. Het is geen nieuw beleid en zeker geen bestemmingsplan of omgevingsplan, maar een richtinggevend kader om plannen uit het gebied te beoordelen. Elk plan doorloopt na de eerste beoordeling op basis van de ontwikkelrichting nog een ruimtelijke procedure en/of vergunningtraject.

De ontwikkelrichting biedt tegelijkertijd inspiratie voor de inwoners, ondernemers en grondeigenaren om hun plannen vorm te geven. Het doet suggesties voor landschappelijke inpassing van ontwikkelingen, voor behoud of herstel van cultuurhistorische waarden, voor de recreatieve aantrekkelijkheid en het karakter van de bebouwing.

Wat gaan we hiervoor doen?

Om te beginnen hebben we een landschaps- en beleidsanalyse opgesteld voor het gebied. Op basis hiervan formuleerden we de opgaven voor de toekomst van het gebied. We zetten bijvoorbeeld in op het verhogen van de biodiversiteit en de groenblauwe dooradering van het gebied, het versterken van de landschaps- en cultuurhistorische waarden en het versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid. Daarbij koesteren we het karakter van de bebouwingsconcentratie met erfclusters en zichten naar het achterliggende landschap.

Omdat het gaat over de toekomst van het gebied, vinden we het belangrijk de inwoners en ondernemers in het gebied mee te laten denken. Op maandag 19 februari organiseerden we een bijeenkomst voor alle inwoners, ondernemers en grondeigenaren in het gebied. Hier presenteerden we de landschapsanalyse en de uitgangspunten voor de ontwikkelrichting.  

In vervolg hierop gaan we met individuele inwoners en ondernemers uit het gebied in gesprek over de toekomst van het gebied. We halen in deze gesprekken op wat de inwoners belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren. We inventariseren de kansen en knelpunten voor de toekomst van het gebied aan de hand van de thema's natuur en landschap, cultuurhistorie, water, landbouw, woningbouw, recreatie en energie.

Alle input vertalen we in een concept ontwikkelrichting voor het gebied. Deze toetsen we bij de gemeente en eventueel bij de provincie en/of het waterschap. In mei presenteren we de concept ontwikkelrichting aan het gebied en hierna maken we deze definitief. 

Meer informatie over het project is te vinden op de website van de gemeente Eersel: www.eersel.nl/sneidershoek.