27 FEBRUARI, 2019

ErvenPlus 2.0 (2019-2021)

928 aanmeldingen, 667 uitgevoerde erfscans, 100.000 stuks plantgoed en 5.000 nestkasten, zomaar wat resultaten van de eerste ronde ErvenPlus. 

Gezien het grote succes van ErvenPlus zijn we momenteel, samen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap, bezig met het voorbereiden van een nieuwe ronde van het project. Circa 20 gemeenten hebben zich al aangemeld en momenteel wordt een subsidieaanvraag bij de provincie voorbereid voor de benodigde cofinanciering. 

In de nieuwe ronde van ErvenPlus willen we komende twee jaar minimaal 500 erven vergroenen. 

Wilt u meer informatie over het project of heeft u als gemeente interesse om aan te haken dan verwijzen wij u voor meer informatie graag door naar de website van Brabants Landschap: https://www.brabantslandschap....