07 MAART, 2018

Leveren beplanting ErvenPlus

Het plantseizoen is momenteel in volle gang. Daarom zijn ook wij de afgelopen weken druk geweest met het organiseren van de leveringen van de beplanting voor ErvenPlus. We hebben veel enthousiaste deelnemers in een aantal deelnemende gemeenten al kunnen verblijden met hun bomen, struwelen en hagen. In totaal is er tot nu toe zo’n 26.400 stuks bosplantsoen geleverd en ruim 570 bomen. Komende lente wordt het dus onder andere in Bernheze, Uden, Best, Oirschot en Heusden alweer een stukje groener. Daarmee wordt het voor de kleine, kwetsbare erfbewoners zoals de huismus, steenuil, boerenzwaluw en vleermuis de komende jaren weer makkelijker om voedsel, beschutting en nestgelegenheid te vinden.

De volgende leveringen van beplanting staan gepland voor het einde van de winter, en in de tussentijd gaan wij hard door met het uitvoeren van zogenaamde “erfscans” om samen met particulieren en agrariërs te investeren in biodiversiteit op Brabantse erven.