03 JULI, 2020

Natuur in de Wijk van start in drie nieuwe gemeenten!

In 2015 is in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Schijndel het project Natuur in de Wijk gestart, in 2016 heeft dit een vervolg gekregen in de gemeenten Tilburg en Breda. Deze projecten zijn inmiddels allemaal afgerond.
In 2018 zijn we gestart in de gemeenten Bergen op Zoom, Waalwijk en Meierijstad, deze zijn nu in afronding en in 2019 is het project opgestart in de gemeenten Oirschot, Boxtel, Heeze-Leende en Hilvarenbeek.

Het zijn langlopend projecten om de natuur in de bebouwde kom te verbeteren. Doelsoorten zijn echte stedelijke soorten zoals de gierzwaluw, huismus en vleermuis. Om deze soorten te ondersteunen is het doel om zoveel mogelijk nestkasten en beplanting in een kerngebied te plaatsen om zo een boost te geven aan de biodiversiteit in een dorp of stad. Met het helpen van deze doelsoorten help je namelijk ook andere soorten zoals insecten en andere vogelsoorten door voeding en beschutting aan te bieden. Afgelopen jaren zijn in de deelnemende gemeenten duizenden (nest)kasten voor vogels en vleermuizen en honderden insectenhotels geplaatst. Daarnaast zijn duizenden stuks bos- en haagplantsoen geplant. Naast deze concrete maatregelen is in de deelnemende gemeenten ook de bewustwording over en draagvlak voor natuur en biodiversiteit vergroot.

Uitdeelmomenten van nestkasten, beplanting en bloemenmengsels hebben dit voorjaar door corona nauwelijks plaats kunnen vinden. Hierdoor hebben we helaas dit jaar het broedseizoen van de huismus en gierzwaluw gemist. Ondertussen is er wel een eerste bezorgronde geweest van nestkasten in Boxtel en zijn we al plannen aan het maken voor nieuwe uitdeelmomenten (rekening houdend met de maatregelen rondom Corona) in het najaar.

Deze zomer starten we Natuur in de Wijk in drie nieuwe gemeenten die zich vol enthousiasme aangemeld hebben: Gilze en Rijen, Bernheze en Oisterwijk. In de komende maanden starten we met deze nieuwe projecten. Dit houdt in dat we gesprekken aangaan met de gemeenten en lokale partijen zoals buurtverenigingen, natuurverenigingen, woningbouwcorporaties, scoutings en basisscholen. Daarnaast wordt een nulmeting uitgevoerd waarin de aanwezigheid van doelsoorten in kaart wordt gebracht. Ook wordt een kansenkaart gemaakt waarop de meest kansrijke plekken voor beplanting en nestkasten in kaart wordt gebracht.
Een nieuwe manier om geschikte locaties te vinden en het project bekend te maken bij inwoners van deelnemende gemeenten hebben we in de ‘coronatijd’ bedacht. Namelijk de wijk ingaan, op flyers geschikte locaties intekenen en deze flyers bij de bewoners in de brievenbus gooien. Dit levert veel resultaten op en zorgt ervoor dat de nestkasten op de juiste plekken terecht komen.

Voor meer informatie over Natuur in de Wijk verwijzen wij u graag door naar de website www.natuurindewijk.nl

Het project Natuur in de Wijk wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant.