12 SEPTEMBER, 2019

Natuur en ondernemen

Op woensdag 11 september was onze collega Koen bij de studieochtend Ondernemend Natuurnetwerk Brabant aanwezig. Deze studieochtend werd georganiseerd door het Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Brabant en de ZLTO.

De studieochtend begon met een inleiding door Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Rik Grashoff (gedeputeerde natuur, water en milieu van de provincie Noord Brabant) en Hendrik Hoeksema (bestuurder van ZLTO).

Rode draad in hun verhaal was het snel veranderende Brabantse Landschap en de kansen die dit biedt voor nieuwe verdienmodellen. De provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant helpen initiatiefnemers met subsidie, grond en adviezen. In eerste instantie werd vooral ingezet op de combinatie tussen landbouw en natuur. Inmiddels zijn er ook andere verdienmodellen ontwikkeld waarbij natuurrealisatie is verbonden aan bijvoorbeeld landgoedontwikkeling, wonen, recreëren, opwekking van energie en klimaatadaptatie.

De ambitie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant en hun manifestpartners is om 1.500 hectare Ondernemende natuur te ontwikkelen. Op dit moment is ‘pas’ 10% hiervan gerealiseerd .Dit betekent dat er komende jaren nog volop mogelijkheden liggen voor nieuwe initiatieven.

Na de inleidingen was er de mogelijkheid om diverse workshops bij te wonen. Zo werd er een workshop gegeven door Carlo Braat van Brabant Landschap over de kansen voor Ondernemende natuur in combinatie met landgoederen. Gerard Willems van ZLTO vertelde in een workshop over de verdienmodellen van agrarische ondernemers. In deze workshop werd ook ingegaan op de mogelijkheden voor het integreren van het Ondernemend Natuurnetwerk in de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf.