06 DECEMBER, 2018

Mogelijk vervolg ErvenPlus

Brabants Landschap en Orbis hebben samen met 24 gemeenten en lokale (agrarische) natuurverenigingen ruim 600 erven biodiverser gemaakt. Op een wachtlijst staan nog eens 300 erfeigenaren die graag willen aanhaken. 

In de periode 2016 – 2018 zijn op alle 600 erven speciale erfscans uitgevoerd. Hiermee wordt samen met de bewoners bekeken wat aangevuld kan worden op het erf om het aantrekkelijker te maken voor erfbewonende soorten. Vervolgens werd een ErvenPlus-plan opgesteld, streekeigen plantgoed bezorgd en soortgerichte maatregelen geleverd.
We kunnen afsluiten met geweldige cijfers: 100.000 stuks bos- en haagplantsoen, 1.500 fruitbomen, 5.000 nestkasten, 500 kilo kruidenmengsel, 110 muizenruiters en 50 steenuilvriendelijke drinkbakken.

Ook hebben deelnemers infobladen en nieuwsbrieven ontvangen waarop uitleg over het project en de soorten en instructies over het beheer van de maatregelen te vinden is. Het enthousiasme van alle betrokkenen was groot. Reden om te denken aan een vervolg, want het project ErvenPlus loopt dit jaar ten einde. 

Momenteel wordt gewerkt aan een projectplan voor ErvenPlus 2.0, wat hopelijk zal gaan lopen in de periode 2019 - 2021. Dit plan dient als onderbouwing voor een subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Brabant, die tevens een belangrijke financier was in de eerste project-periode. Brabantse gemeenten zijn uitgenodigd om (weer) deel te nemen aan ErvenPlus.

Brabants Landschap hoopt ook op de medewerking van lokale vogelwerkgroepen en andere vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld de plaatsing van zwaluwkastjes  en de monitoring van erven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de boerenlandvogeltour die van start gaat in december. Op de introductie-avonden wordt uitleg gegevens over de vogels en hun bescherming. Voor info en aanmelden zie: https://www.brabantslandschap.nl/actueel/activiteiten/boerenlandvogeltour-brabant/?region=all&area=all