20 MEI, 2022

Oeverwal in Vogelvlucht; Lith, Maren-Kessel en 't Wild

In  Lith, Maren-Kessel en 't Wild wordt de komende twee jaar (2022- 2024) gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Het projectgebied omvat zowel de dorpskern als het landelijk gebied daaromheen.

Binnen het projectgebied creëren we een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor kerk- en steenuilen, patrijzen, huis- en gierzwaluwen, vleermuizen en wilde bijen. Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten, bijenhotels, (fruit)bomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Gemeente Oss financieren het project.

Plantdagen 2023
Tussen 17 en 26 januari werden struiken en hagen bij de deelnemers thuis aangeplant. Wethouder Dolf Warris hielp een handje mee.  De plantgaten en sleuven waren al door de bewoners gegraven. De hoveniers konden daardoor veel 'meters' maken op een dag. In hoog tempo werden de hagen aangeplant. Vijf planten per meter op een rij, mooi afgewerkt met een laagje compost. Behalve hagen, zijn ook vruchtdragende struiken geplant. De fruitbomen, laanbomen, nestkasten en het zaaigoed in de kernen van Lith, Maren-Kessel en 't Wild volgen later dit jaar. 

In het najaar is ook het agrarische gebied van Oeverwal in Vogelvlucht aan de beurt voor de aanplant. Dan worden de boerenerven en tuinen in de buitengebieden van Lith, Maren-Kessel en 't Wild voorzien van aanplant en nestkasten. Lees meer...

Aanmelden
Bewoners en bedrijven in het agrarisch projectgebied (groen omlijnd op kaart) kunnen zich nog aanmelden voor gratis nestkasten, bomen, hagen en struiken. Helaas is er geen ruimte meer voor aanmeldingen binnen het bebouwd gebied. Bekijk hieronder welke beplanting en nestkasten geschikt zijn voor jouw tuin en hoe jij de biodiversiteit op je erf kunt vergroten. Meld je vervolgens aan via het AANMELDFORMULIER.

Nestkasten:

Struiken:

Hagen:

Bomen:

Bloemenmengsels:

Let op: Het assortiment is onderhevig aan eenzijdige wijzigingen als dit door ons nodig of wenselijk wordt geacht en op=op. Mail voor vragen naar vogelvlucht@orbis.nl.

Lees ook over onze andere vogelvluchtprojecten.