28 OKTOBER, 2020

Orbis gaat meehelpen met groen in en om Tilburg

De gemeente Tilburg werkt, samen met burgers, bedrijven en organisaties, hard aan het vergroenen en klimaatadaptief maken van de stad. Dit gebeurt vanuit verschillende afdelingen en beleidsterreinen en richt zich zowel op de woonwijken en bedrijventerreinen in de stad als de dorpen en het landelijk gebied rondom de stad. Om de samenhang tussen de verschillende programma’s en beleidskaders inzichtelijk te krijgen, heeft de gemeente Orbis gevraagd hen te helpen.

We gaan hiervoor aan de slag met een verkenning van alle programma’s, visies en doelstellingen die er zijn op het gebied van groen en klimaatadaptatie. Onze collega Eefje gaat in gesprek met de bestuurder(s) en ambtenaren die binnen de gemeente werken aan het vergroenen van de stad en het landelijk gebied rondom de stad. We verdiepen ons in de verschillende beleidskaders en leggen alle plannen over en naast elkaar. We maken de samenhang visueel inzichtelijk en kunnen zien of er wellicht nog wat ontbreekt. Over de uitkomsten gaan we opnieuw in gesprek met de gemeente om op basis hiervan het vervolg te bepalen.

We hopen met onze inzet het groen in en om Tilburg verder te versterken. We zijn er dan ook supertrots op dat we met deze mooie opdracht aan de slag mogen!