12 MAART, 2019

Ondersteuning Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant

Eerder dit jaar zijn we door de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant (NNB) gevraagd om hen te ondersteunen. Vanzelfsprekend zijn we op dit verzoek ingegaan. We zijn blij en trots dat we op deze manier bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van het NNB en de bijbehorende ecologische verbindingszones (evz's).

Sinds 2014 is de Werkeenheid NNB actief om initiatiefnemers te begeleiden en adviseren bij het realiseren van natuur in de provincie Noord-Brabant en te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Onze collega Steven ondersteunt de werkeenheid NNB komende tijd voor een aantal dagen per week. Deze ondersteuning houdt in dat Steven onderdeel uitmaakt van het adviesteam en zich bezig houdt met onder meer:

  • inzichtelijk maken van subsidiemogelijkheden voor binnenkomende (potentiële) initiatiefnemers;
  • gesprekken op locatie met initiatiefnemers voor realisatie van het NNB en/of evz's;
  • initiatiefnemers spiegelen op hun ideeën en de mogelijkheden binnen de subsidieregeling;
  • binnenkomende mails met (algemene) vragen, bijvoorbeeld uit de zogenaamde uitnodigingsgebieden, oppakken.

Daarnaast begeleidt en adviseert Steven initiatiefnemers bij het uitwerken van een subsidieaanvraag bij het GOB.