12 MEI, 2021

Jack wordt Tuin-klimaatcoach in gemeente Tilburg

Klimaatadaptatie

Nederland waterland. We hebben teveel of te weinig water.

Het klimaat verandert, wellicht sneller dan wenselijk, en daar moeten we rekening mee houden. En als gevolg hiervan staat ons nog wel het een of ander te wachten. Denk aan kortstondige hoosbuien en onderlopende straten of 'tropische periodes' met langere tijden van droogte. Het wordt vaak of te nat of te droog.

Niet veel goeds dus en zeker niet als we daar niet op inspelen. Afwachten is geen optie en dat is wat de gemeente Tilburg dan ook niet doet. Handen uit de mouwen en aan de slag. Ik mag als Tuin- klimaatcoach (wie wil dat nu niet met zo'n mooie functieomschrijving :)) voor de gemeente Tilburg aan de slag.

De gemeente Tilburg gaat in de wijk Heikant-Zuid groot onderhoud uitvoeren aan openbare ruimte. Hierbij worden delen van de riolering, verharding en openbaar groen vernieuwd. Binnen dit groot onderhoud is het niet mogelijk om ook op particulier terrein maatregelen te treffen. Om dit probleem op te lossen is het project klimaatadaptatie Heikant opgezet. Het project gaat de bewustwording van de bewoners uit de wijk op het vlak van klimaatverandering vergroten. Ook wordt getracht om zoveel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De nadruk van voorlichting en maatregelen ligt op het afkoppelen van regenwater. Het betreft hier een pilot, afhankelijk van de resultaten bekijkt de gemeente Tilburg of de pilot voortgezet wordt en eventueel uitgerold binnen de gemeente Tilburg. Wij hopen natuurlijk dat ook andere gemeenten het oppikken.  Dat zou helemaal mooi zijn. 

Hoe gaat dat in de praktijk dan in zijn werk?

Bewoners van de Heikant-Zuid kunnen zich aanmelden. Ik ga daarna bij de deelnemers langs en geef hen, op basis van een scan die ik ter plekke in de tuin uitvoer, een onafhankelijk advies over de mogelijkheden van regenwaterinfiltratie op eigen grond, eventueel richting openbaar gebied of over klimaatadaptatie. Dat geeft zowel onder- als bovengronds mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een infiltratiebak, het afkoppelen van de regenpijp, het plaatsen van een regenton of het verwijderen van verharding. Maar ook een gezonde bodem is essentieel voor zowel regenwaterinfiltratie als voor beplanting. Ik kan ze dus ook voorzien van een gedegen plantadvies afgestemd op de te nemen maatregelen. Door al deze maatregelen ontlasten we het gemeentelijk riool en besparen we op zuiveringskosten. Daarnaast voorkomen we dat het steeds schaarser wordende drinkwater gebruikt wordt voor het besproeien van de tuin.  Nou, als je nu nog niet overtuigt bent..

We zijn nu nog samen met de gemeente bezig met de voorbereidingen waarbij de planning is om eind mei 2021 van start te gaan. Ik heb er in ieder geval erg veel zin. Want naast mijn passie voor het klimaat en de natuur vind ik het erg leuk om het bewustzijn hierover bij de bewoners te vergroten en ze te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan. Want een verandering begint bij bewustwording. We moeten ons echt gaan realiseren dat het klimaat daadwerkelijk verandert en dat we daar nu (nu het nog niet te laat is) actie op ondernemen!

Naast deze actie worden de acties Tegel eruit, plant erin en een regentonnen actie opgezet door de gemeente Tilburg. Kijk gerust eens voor meer informatie op Tilburg Klimaatbestendig; www.duurzamertilburg.nl