20 JULI, 2020

Aanleg bloemenveldjes in gemeente Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht is een van de 26 gemeentes die meedoen aan Natuur in het Dorp. Via de gemeente zijn we in contact gekomen met Dorpsplatform Woensdrecht die plannen had om een aantal locaties te vergroenen en insectvriendelijk te maken. Natuur in het Dorp heeft voor dit project 1.500 m2 aan bloemrijk zaadmengsel geleverd. De gemeente heeft voor insectvriendelijke heesters zoals vlinderstruiken gezorgd.
De ingezaaide locaties zijn de uitkijkpunten in Woensdrecht aan de Fortuinstraat en Molenakkers. Dit is niet alleen voor de insecten en de biodiversiteit goed nieuws maar ook voor de bewoners de nu uitzicht hebben op een mooi en bloemrijk uitkijkpunt.

Daarnaast is vanuit Natuur in het Dorp  geflyerd voor nestkasten en beplanting in de naastgelegen wijk. Hier zijn veel reacties op binnengekomen

Vorige week woensdagochtend om 11 uur heeft op het uitkijkpunt aan de Fortuinstraat een pers- en fotomoment plaatsgevonden waar wethouder Jeffrey van Agtmaal, twee leden van het Dorpsplatform (Peter Kuijlen en Herman Heyns), en Nadine Mussert van Orbis bij aanwezig waren. Hier is door de wethouder en het dorpsplatform verteld over de reden voor het vergoenen van deze locaties, namelijk de biodiversiteit verhogen, het leefgebied voor insecten verbeteren en de wijk mooier maken voor de bewoners.

Het was een mooie ochtend waarbij insecten zoals bijen en vlinders in het zonnetje werden gezet!