11 NOVEMBER, 2022

EVZ's; een kwestie van verbinden

evz
gesprek
evz

Binnen Brabant en de rest van Nederland liggen veel ecologische verbindingszones (EVZ's). Zij moeten ervoor zorgen dat flora en fauna kunnen migreren tussen belangrijke natuurgebieden. Hierdoor ontstaat een robuust natuurnetwerk, wat de biodiversiteit ten goede komt. In theorie dan, want veel EVZ's zijn alleen op de tekentafel gerealiseerd en blijven steken in ambitie. Op de kaart van provincie Noord-Brabant is te zien waar nog niet gerealiseerde (en subsidiabele) EVZ's liggen.

Hoe dit komt is de vraag; ligt het eraan dat niet iedereen voorstander is van deze zones? Zijn de benodigde gronden niet beschikbaar? Wordt er geen prioriteit gegeven aan realisatie? Vaak blijkt het een combinatie van factoren waardoor de plannen op de plank zijn beland. Dat is natuurlijk zonde. De verbindingszones zijn van cruciaal belang voor het functioneren van het gehele Natuurnetwerk, waarin de laatste jaren al volop geïnvesteerd is. We zien dat op veel plekken de energie (en capaciteit) weg is om EVZ's te realiseren.

Als Orbis zijn we de afgelopen periode steeds meer betrokken geraakt bij realisatie van EVZ's. Als ontwerper, maar ook in de rol van omgevingsmanager. We worden ingeschakeld door gemeenten en waterschappen om het proces te versnellen. Hier kunnen we onze rol als groenversnellers dan ook echt pakken. Hierbij beginnen we bij het begin; alle neuzen dezelfde kant op krijgen en waar dat niet mogelijk is alternatieven voorstellen. Maar in ieder geval niet stil zitten. Zo verbinden we de keukentafel met de bestuurstafel.

Ook benieuwd hoe Orbis kan helpen bij het realiseren van uw EVZ-opgaven? Neem dan contact op met collega Marco Taks via marco@orbis.nl of 06-86 88 96 13.