20 MEI, 2022

Reusel - De Mierden in Vogelvlucht

In het agrarisch gebied van Reusel - De Mierden wordt de komende twee jaar (2022- 2024) gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Binnen het projectgebied creëren we een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor steenuilen, kerkuilen, patrijzen, huiszwaluwen, vleermuizen en wilde bijen. Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten, bijenhotels, (fruit)bomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis en Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel - De Mierden. De provincie Noord-Brabant financieren het project.

Aanmelding gesloten
Bewoners en bedrijven in het projectgebied konden zich aanmelden voor gratis nestkasten, bomen, hagen en struiken. Onder de bewoners van Reusel - De Mierden bleek veel interesse te zijn. Het aanmeldformulier is inmiddels gesloten vanwege de enorme toestroom. We nemen contact op met iedereen die zich al heeft aangemeld. Helaas kunnen we geen nieuwe aanmeldingen meer verwerken.

Bekijk hieronder welke beplanting en nestkasten beschikbaar gesteld worden om de biodiversiteit te vergroten in Reusel - De Mierden.

Nestkast:

Hagen:

Bomen:

Bloemenstrook:

Let op: Het assortiment is onderhevig aan eenzijdige wijzigingen als dit door ons nodig of wenselijk wordt geacht en op=op. Mail voor vragen naar vogelvlucht@orbis.nl.