03 JANUARI, 2020

ErvenPlus in beeld

In de winteruitgave van het kwartaalblad van Brabants Landschap, is het project ErvenPlus in de schijnwerpers gezet. ErvenPlus is al vaker voorbijgekomen in onze nieuwsberichtjes als één van de projecten waar wij zeer trots op zijn.
Samen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer werken we sinds 2016 aan nu twee ronden van het project. In het artikel van het winternummer 2019 is aandacht besteed aan de manier van werken van de erfscanners, de mensen in het veld die deelnemers bezoeken, maar ook aan het werk achter de schermen.

Dit werk ligt voornamelijk bij Orbis. Onze collega’s Maarten, Fien, Sjoerd en Jack zijn hiermee bezig. De administratie van en communicatie met deelnemers en externe erfscanners over het verloop van het project nemen zij voor hun rekening. Ook de budgetbewaking per gemeente en uitwerking van de diverse erfscans tot een inrichtingsschets wordt door hen gedaan. Deelnemers en erfscanners kunnen met al hun vragen en opmerkingen bij hen terecht. Daarnaast voeren ze in diverse gemeenten ook de erfscan zelf uit.

Over ErvenPlus
ErvenPlus richt zich met name op erfvogels op erven in het buitengebied. Waar deze plekken vroeger gekenmerkt werden door stallen, rommelige hoekjes, veel beplanting en kleinvee, zijn ze tegenwoordig een stuk netter, opgeruimder en vaak ook kaler. Huizen en stallen zijn beter geïsoleerd en lang niet ieder erf kent kleinvee. Dit maakt het lastiger voor bijvoorbeeld huismussen, boerenzwaluwen en steenuilen om een fijn plekje te vinden om te nestelen en foerageren op een dergelijk erf.

ErvenPlus helpt erfbewoners die de natuur een warm hart toedragen om hun erf weer toegankelijk te maken voor diverse soorten. Dat wordt gedaan door kosteloos advies aan te bieden in de vorm van een erfscan, waarbij een gespecialiseerde erfscanner samen met de deelnemer op het erf kijkt naar de mogelijkheden die er zijn voor nestkasten en beplanting. Deze materialen worden later ook kosteloos geleverd, met de voorwaarde dat deelnemers de nestkasten zelf ophangen en de beplanting zelf planten.

In de vorige ronde van project ErvenPlus zijn er meer dan 650 erven bezocht en vergroend. Een enorm getal waarachter bergen met werk schuilen die zijn verzet door heel veel enthousiaste erfscanners, deelnemers, Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap en Orbis. Ook deze ronde is het streven om om en nabij 500 erven te vergroenen.  

Van achter de schermen kunnen we nu al zeggen dat door het enthousiasme van deelnemers de aanmeldingengrens in diverse gemeenten al overschreden is. Zo veel betrokkenheid bij erfvogels is een goed teken voor de natuur op Brabantse erven.