28 SEPTEMBER, 2018

Projectenboek Natuurbod Regio Hart van Brabant

Op 1 maart 2018 heeft de Regio Hart van Brabant hun Natuurbod aangeboden aan de provincie Noord-Brabant en het Groenontwikkelfonds Brabant. Orbis heeft als projectleider bijgedragen aan dit Natuurbod. 

In het Natuurbod hebben de regiogemeenten en -waterschappen aangeboden om te helpen bij het realiseren van restopgaves van ecologische verbindingszones, Natuurnetwerk Brabant, fauna- en vispassages en beekherstel. 

De regiogemeenten en -waterschappen willen hun Natuurbod verder uitwerken in een projectenboek. Orbis is als projectleider aangesteld en vanuit die rol verantwoordelijk voor de totstandkoming van het projectenboek.