22 OKTOBER, 2020

Subsidiescan gemeente Boekel

We werken in diverse projecten voor en met de gemeente Boekel. Zo hebben we het project ErvenPlus uitgevoerd in gemeente Boekel, voert onze collega Sjoerd er de veldcoördinatie van de Stimuleringsregeling Landschap uit en loopt het project Natuur in het Dorp. Daarnaast werken onze collega’s Iris en Steven op dit moment, in opdracht van de gemeente, aan een plan waarin natuurontwikkeling en wijstherstel gecombineerd worden met de ontwikkeling van een woonwijk.

Komende periode wil gemeente Boekel verder investeren in de kwaliteit en beleefbaarheid van het buitengebied. Deze ambitie hebben ze concreet gemaakt in hun Uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls Buitengebied Boekel 2018-2022.

In dit uitvoeringsprogramma zijn de ambities vertaald in een uitgebreide projectenlijst. In totaal gaat het om circa 20 (deel)projecten die onderverdeeld zijn in de thema’s:

  • Kwaliteitsimpuls recreatief fietsen en wandelen in Boekel
  • Cultuurhistorie/Peelrandbreuk
  • Herinrichting en beleving van de waterlopen
  • Natuur en Landschap

    Gemeente Boekel heeft aan Bureau MORE en Orbis gevraagd of we de gemeente Boekel kunnen adviseren over subsidiemogelijkheden voor de diverse (deel)projecten. Hiervoor gaan we komende periode een subsidiescan uitwerken. We maken inzichtelijk welke subsidiemogelijkheden er zijn voor de projecten. De uitkomsten van de subsidiescan presenteren we eind dit jaar.