21 NOVEMBER, 2018

Orbis op pad

Vorige week bezocht onze collega Jack het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden. Onze collega Koen was aanwezig bij het Ondernemersevenement Een gezond Leisureklimaat.

Het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden werd gehouden in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch en was voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de Brabantse natuur. Dat de Brabantse natuur leeft bleek uit de ruim 500 enthousiaste aanwezigen!

Op het symposium was een ruime keuze aan presentaties en workshops. Rode draad in veel presentaties en workshops was de dalende lijn van diverse plant- en diersoorten. Urbanisatie en klimaatverandering zijn twee belangrijke oorzaken.

Gelukkig was er ook ruimte voor positief nieuws. Zo gaf Jochem Sloothaak van Brabants Landschap een inspirerende presentatie over het Partridge project. Ook met de patrijs gaat het slecht, maar binnen het project wordt weer flink geïnvesteerd in het leefgebied van de patrijs, en met succes! Dus inzet loont!

Ook het Ondernemersevent Een Gezond Leisureklimaat bij De Beekse Bergen werd druk bezocht. Na een inspirerende inleiding door Helga van Leur gingen de aanwezigen uiteen in kleinere groepen voor diverse werksessies. In alle werksessies lag de nadruk op hoe ondernemers in de leisure sector in de Regio Hart van Brabant bij kunnen dragen aan een klimaatbestendige regio.

Na de werksessies was er een gezamenlijke afsluiting door Helga van Leur. Ook was er ruimte om de beurs te bezoeken waarop diverse bedrijven, met vernieuwende ideeën rondom klimaat(adaptatie), zich presenteerden.

Hier vindt u meer informatie over het Ondernemersevent.