09 JULI, 2020

Tussen de druppels door is het droog, te droog

Het zal niemand ontgaan zijn dat de weersomstandigheden ook dit jaar veel extremen en records kennen. Enkele weerrecords die dit jaar verbroken zijn:

januari 2020    
Warmste nacht in januari: 11,1 graden
Warmste temperatuur in januari: 12,3 graden

februari 2020   
Warmste nacht in februari: 11,0 graden          
Warmste temperatuur in februari: 17,5 graden
Meeste neerslag op n dag in februari: 23,2 mm
Krachtigste windstoot in februari: 99,2 kilometer per uur

april 2020                   
Warmste temperatuur in april: 26,6 graden                             
Zonnigste april sinds 1894 in april: 292 zonuren

juni 2020                     
Warmste nacht in juni: 16,8 graden

Een indrukwekkend lijstje die duidelijk maakt dat het klimaat verandert en misschien nog wel belangrijker, een lijstje wat aangeeft dat wij ook dingen moeten veranderen.

De laatste weken zijn getypeerd door korte maar hevige buien, een hittegolf en aanhoudende droogte. Ondanks de regen die de laatste weken gevallen is, zijn de grondwaterstanden nog steeds te laag. De waterschappen en drinkwatermaatschappijen vragen dan ook om zuinig om te gaan met zowel drinkwater als grondwater. Samen met diverse partijen zijn ze de actie #elkedruppeltelt begonnen.

Dit is het derde jaar achtereen dat we met een droogte te maken hebben. Dit is niet zonder gevolgen. In diverse natuurgebieden zie je dat de bomen het moeilijk hebben. Ze staan minder goed in het blad of sterven helemaal af. Daarom is het nodig dat we zoveel mogelijk water vasthouden in de gebieden zodat dit kan infiltreren naar het grondwater. Hiervoor treffen de waterschappen diverse maatregelen zoals het plaatsen van tijdelijk dammen en stuwen. En de watergangen worden minder intensief gemaaid. Op deze manier wordt zoveel mogelijk water vastgehouden in het gebied, en kan het grondwater aangevuld worden.

Daartegenover staat echter ook dat we met hevige regenval te maken hebben. Net als in 2016 was er ook dit jaar begin juni sprake van wateroverlast op diverse plekken in Brabant. Met name in de steden kon het water niet snel genoeg weg waardoor straten blank stonden en huizen onderliepen. Veel van dit water is rechtstreeks afgevoerd via de riolering en heeft geen kans gehad om te infiltreren. Door het verhard oppervlak te verminderen en de hemelwaterafvoer af te koppelen krijgt regenwater deze kans wel. Dit zorgt op termijn voor minder wateroverlast en een hogere grondwaterstand.

Met de diverse klimaatadaptatieprojecten die Orbis doet wordt de bewustwording bij burgers over de klimaatproblematiek vergroot en uiteraard worden in deze projecten concrete maatregelen getroffen. Deze (vaak laagdrempelige) maatregelen zorgen er bijvoorbeeld voor dat de piekafvoeren voor de riolering verminderd worden en regenwater meer gelegenheid krijgt om te infiltereren in de grond. Dergelijke maatregelen worden binnen diverse projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan projecten zoals Tegel eruit, plant erin, Regentonnenacties, Vergroenen van daken en Vergroenen van schoolpleinen. Binnen deze projecten kregen deelnemers de gelegenheid om zelf bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Wilt u als ondernemer, particulier of gemeente ook aan de slag met klimaatadaptatie? Wij denken graag mee over wat u kunt doen en welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn.