17 OKTOBER, 2019

Herinrichting Kleine Beerze

De Kleine Beerze tussen Middelbeers en Vessem wordt de komende jaren opnieuw ingericht. De beek loopt nu in een vrij rechte lijn door het landschap en zal binnen dit project omgevormd worden naar een meer natuurlijke en meanderende beek. Ook in de aangrenzende natuurgebieden Spekdonken en Molenbroek worden maatregelen getroffen om de natuurwaarden te verhogen.

Het uiteindelijke doel van het project is herstel van de Kleine Beerze over een lengte van circa 6 kilometer. Beekherstel betekent hier vooral een natuurlijke beek realiseren met een groter leefgebied voor vissen en andere soorten in het gebied. Door de herinrichting wordt de ecologische kwaliteit van de Kleine Beerze verhoogd.

Met het oog op het klimaat wordt ook gekeken waar meer ruimte gecreŽerd kan worden voor water in het gebied. Dit betekent niet alleen een verbetering van de stroomsnelheid en het zuurstofgehalte van het water, maar ook een betere sponswerking van het gebied. Hierdoor worden in natte periodes piekafvoeren opgevangen en wordt tijdens droge periodes het water langer vastgehouden. Dit helpt ook om wateroverlast elders langs de beek te voorkomen.

Orbis is door Waterschap De Dommel gevraagd om te ondersteunen in de fase dat onder andere het projectplan geschreven wordt. Onze collega Steven is daarom vanaf begin september enkele dagen per week actief binnen dit project vanuit het Waterschapshuis van De Dommel in Boxtel.

Waterschap De Dommel is samen met onder andere Brabants Landschap, gemeente Oirschot, gemeente Eersel en diverse omwonenden en belanghebbenden al geruime tijd bezig om dit project vorm te geven. Steven onderhoudt namens het waterschap ook de contacten met de omgeving en de verschillende partners. Op 2 oktober werd er een bewonersavond georganiseerd die erg goed bezocht is. Tijdens deze avond zijn bewoners van het gebied en geÔnteresseerden geÔnformeerd over het project en het voorgenomen inrichtingsplan.