05 AUGUSTUS, 2022

Gierzwaluw- en vleermuisonderzoek in Lith

heatmap
gierzwaluw
vleermuis
vleermuis

Het project Oeverwal in Vogelvlucht is van start gegaan en hiervoor heb ik op 27 juni in Lith een gierzwaluw- en vleermuisinventarisatie uit mogen voeren. Deze inventarisatie dient als 0-meting voor het voorkomen van deze soorten. Oeverwal in Vogelvlucht heeft als doel om onder andere het leefgebied van vleermuizen en gierzwaluwen te verbeteren door nestkasten te plaatsen. Door in de toekomst na het plaatsen van de nestkasten te monitoren kunnen we zien of de vleermuizen en gierzwaluwpopulatie is toegenomen in Lith.

Gierzwaluwen

Normaal gesproken vliegen gierzwaluwen heel de dag en slapen ze ook in de lucht maar rond juni zijn ze hun jonkies aan het voeden. Voor de inventarisatie van de gierzwaluw ben ik van 2 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsondergang op pad gegaan. Rond deze tijd vliegen ze namelijk hun nest in om de nacht door te brengen waardoor ze laag aan de grond goed te tellen zijn.

Ik heb de inventarisatie uitgevoerd door rond te fietsen in Lith en een oogje in de lucht te houden voor de gierzwaluw. Op locaties waar ik ze zag, heb ik het aantal waargenomen individuen genoteerd. Dit varieerde van slechts 1 gierzwaluw op sommige locaties tot wel 22 gierzwaluwen op andere locaties. Ook detecteerde ik tijdens deze inventarisatie wat nesten door te kijken in welke huizen de gierzwaluwen laat op de avond naar binnen vlogen. Om de verspreiding van de gierzwaluwen in kaart te brengen maakte ik een heatmap waarop de verspreiding van de gierzwaluw in Lith goed te zien is.

Vleermuizen

Vleermuizen zijn net als gierzwaluwen voornamelijk stads- en dorpsbewoners. Ze zitten overdag in de spouw van huizen of in holle bomen. Een uur voordat de zon onder gaat komen ze uit hun nest om de nacht jagend door te brengen op zoek naar vliegjes om te eten.

Vleermuizen kun je af en toe langs zien vliegen als je goed oplet, maar dit is niet een betrouwbare manier om ze te inventariseren. Ook is het heel erg lastig om de soort vleermuis op zicht te determineren. Om deze reden maakte ik gebruik van een batdetector. Een batdetector vangt de ultrasone geluiden op van een vleermuis en zet dit om naar een geluid dat hoorbaar is voor mensen. Elke vleermuissoort heeft een andere frequentie en een ander ritme waardoor ze te onderscheiden zijn. Ik gebruikte een batdetector die je in combinatie met je smartphone kunt gebruiken namelijk de Echo Meter Touch 2 Pro. Dit apparaat stop je simpelweg in de usb ingang van je mobiele telefoon en met bijbehorende app kan het de vleermuisgeluiden opvangen. Het mooie aan dit systeem is dat de app automatisch laat zien om welke vleermuissoort het gaat. Ook wordt de locatie vastgelegd. Zo krijg je automatisch een overzicht van de locaties en de waargenomen vleermuissoort. Met dit apparaat in handen en de app geactiveerd ben ik elke straat in Lith doorgefietst. Op deze manier maakte ik in totaal 66 vleermuisopnames van drie verschillende soorten namelijk de dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis. Ook voor de vleermuis maakte ik een heatmap waar de verspreiding op te zien is.

Gevelscans

Om de leefgebieden van de vleermuizen en gierzwaluwen ook daadwerkelijk te verbeteren zijn we van start gegaan met het rondbrengen van flyers waar per huis gepaste adviezen op staan. Op deze flyers maken we een schets van het huis en geven we geschikte locaties aan voor het plaatsen van een nestkast. De bewoners kunnen zich aanmelden voor de aangegeven nestkast om deze gratis te ontvangen. De nestkasten worden gemaakt door Landschapsbeheer Oss en zij zullen de kasten ook rondbrengen en ophangen.