22 JUNI, 2021

Subsidie voor aanleggen landschapselementen

<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: extraImage2 in <b>/var/www/vhosts/orbis.nl/httpdocs/templates_c/c74e31dd8b7acc7bc8b69cc355a716c51fbb329a_0.file.news.tpl.php</b> on line <b>89</b><br />

In een groene leefomgeving is het fijner wonen, werken en recreëren.  Deze is meer biodivers en klimaat adaptief. In Brabant zijn verschillende subsidieregeling voor het realiseren en beheren van landschapselementen.  

Een van deze subsidies is § 3 van de provinciale subsidieregeling Natuur: Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement. Binnen deze regeling kunnen particulieren, ondernemers en overheden subsidie ontvangen voor het aanleggen van:

 • inheemse beplantingen zoals hoogstamfruitbomen, (knot) bomen(rijen), hagen, houtsingels, struwelen etc.;
 • een amfibieën poel;
 • een natuurvriendelijke oever;
 • schraalland.

Ook voor het herstellen van een cultuurhistorisch landschapselement is subsidie beschikbaar.

Enkele belangrijke voorwaarden voor deelname zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project wordt uitgevoerd buiten het Natuur Netwerk Brabant;
 • het project wordt uitgevoerd op gronden buiten de bebouwde kom met een agrarische- of natuurbestemming, of op gronden binnen de bebouwde kom met een agrarische bestemming.
 • het project wordt uitgevoerd buiten een erf (gebieden, volgens het geldende bestemmingsplan, met de aanduiding 'bouwvlak' of de bestemming 'Wonen' inclusief een zone 10 meter rondom);
 • de subsidieaanvrager is eigenaar van de grond;
 • het project (of delen hiervan) dient niet reeds te worden uitgevoerd op grond van verplichtingen op basis van wetgeving, regelgeving, een convenant of andere afspraken;
 • voor aanvragen geldt een minimum van 1.000 euro;
 • aanvragen kunnen worden ingediend  van 15 januari 2021 tot en met 30 november 2021.

Het project dient binnen een jaar na ontvangst van de beschikking gerealiseerd te worden en er geldt een instandhoudingsplicht van 10 jaar na realisatie.

Bent u in het bezit van een stuk grond en heeft u interesse om dit vergroenen? Wij kunnen u helpen met het opstellen van een landschapsplan en/of het verzorgen van de subsidieaanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen via ons algemene mailadres: info@orbis.nl. Wij zorgen dan dat een van onze collega's contact met u opneemt.