16 APRIL, 2021

Mario Jacobs ontvangt inspiratieboek Orbis

Onder aanvoering van wethouder Mario Jacobs heeft de gemeente Tilburg in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vergroenen van de stad (en omgeving). Orbis heeft hieraan bijgedragen met verschillende projecten. Zo doen we al jarenlang de veldcoördinatie voor Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (de huidige stimuleringsregeling landschap) en het project ErvenPlus. We maakten het natuuurbod voor de regio Hart van Brabant en schreven in vervolg hierop een projectplan voor de ecologische verbindingszone langs het Bels Lijntje. We verzorgen inmiddels voor het tweede jaar de gebiedscoördinatie in landschapspark Pauwels, werken aan een verkenning groen tot in het hart van de stad en zijn aan de slag met een project rondom klimaatadaptatie in de wijk Heikant.

Voor het laatst genoemde project organiseerden we afgelopen zaterdag de actie 'Tegel eruit, plant erin'. Natuurlijk kwam de wethouder een kijkje nemen op de locatie aan de Chopinstraat waar onze collega's Marco en Eefje planten uitdeelden in ruil voor tegels uit de tuinen van omwonenden.

Marco en Eefje maakten van deze gelegenheid gebruik om Mario het inspiratieboek van Orbis aan te bieden. Een mooi cadeau ter gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Tilburg en tevens een waardevol inspiratiedocument voor zijn nieuwe functie als dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas. We hopen elkaar daar weer tegen te komen om samen verder te werken aan een groene en klimaatbestendige provincie!