Opgroeiend aan de rand van het Grenspark Kalmthoutse Heide was de natuur altijd dichtbij. Ik ging als kind graag mee op observatietochten in het gebied en ook tijdens vakanties zocht ik de natuur op. Hierdoor werd de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van de natuur me al vroeg duidelijk.

Tijdens mijn school- en studietijd heb ik verschillende richtingen verkend. Ik begon in de industriële wetenschappen, daarna de hout- en de bouwkunde, maar echt thuiskomen deed ik op de land- en tuinbouwschool. Even schrikken toen mijn eerste technische les daar 'de exterieure beoordeling van een melkkoe' was. De boerenzonen en -dochters lachten hartelijk om zoveel onwetendheid over de sector. Maar gedurende de studietijd groeide er een wederzijds respect tussen de 'groene' en de 'boeren'-studenten. Mijn interesse in de landbouwsector kent daar zijn oorsprong.

Na deze memorabele en leerrijke tijd kwam ik op mijn zeventiende aan in Vilvoorde om landschaps- en tuinarchitectuur te studeren. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Met lezingen en practicums over plantenkennis, bodemkunde, ecologie, landschappen, tuin- en bouwkunstgeschiedenis, techniek van aanleg, materialenkennis, ontwerpen en tekenen.

Na ontwikkelingssamenwerking in Zuid-Afrika, een cursus milieubeheer en werkervaring bij een gemeentelijke groendienst, studeerde ik nog interculturele communicatie in Mechelen.

Ik werkte ook bij een mondiaal opererend bedrijf dat edele metalen recyclet en raffineert. Eerst leerde ik  op de afdeling Edele Metalen Raffinage hoe je de verschillende metalen kunt scheiden van elkaar tot er zuiver goud, zilver, palladium, platinum, overblijft. Ook binnen deze organisatie bleef de impact op het milieu van deze zware industrie me intrigeren. Ik ging aan de slag op de waterzuivering van dit bedrijf waar ik het voorrecht had om, naast de operationele taken voor de waterzuivering, pilotprojecten op het gebied van nanofiltratie en biologische afbraak van zware metalen op te volgen.  

Op mijn dertigste begon ik als zelfstandig hovenier. Met mijn eigen bedrijf zette ik mij in om tuinen om te vormen tot kleine paradijsjes voor mens, plant en dier. Tuinen ontwerpen en aanleggen die klimaatrobuust, biodivers, functioneel en esthetisch zijn was mijn doel. Op deze manier leverde ik een bescheiden bijdrage aan het natuurinclusiever en mooier maken van  de buitenruimte van mensen.

Hoewel ik hier ook nuttig werk mee deed, ontbrak het me soms aan maatschappelijke relevantie en impact.  Wat me ertoe bracht om te solliciteren bij Orbis. Ik ben dan ook erg blij dat ik in een team van gedreven groenversnellers terecht ben gekomen om samen een positieve impuls te geven aan onze directe leefomgeving.

Mijn hart gaat sneller slaan van projecten met ambitie, waar zowel natuur als mens beter van worden. De komende jaren werk ik graag mee, samen met onze klanten en partners, aan een mooie, groene toekomst voor Brabant.