10 DECEMBER, 2020

Masterclasses voor leisurebedrijven

Het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter: het klimaat verandert. Ook ondernemers in de vrijetijdssector krijgen hiermee te maken. Daarom organiseert Orbis in opdracht van Midpoint House of Leisure begin 2021 twee masterclasses voor de leisurebedrijven in de regio Hart van Brabant. De ene masterclass richt zich op groene maatregelen en de ander op circulair (ver)bouwen.

In de eerste maanden van 2020 organiseerden we al een eerste ronde van deze masterclasses. Begin 2021 volgt de tweede ronde met op dinsdag 19 januari en dinsdag 23 februari de masterclass groen op je leisurebedrijf en op donderdag 28 januari en donderdag 4 maart de masterclass circulair (ver)bouwen. Hierbij werken we samen met oud-collega Michael Witjes en met Hiltrud PŲtz van Atelier GroenBlauw. Begin januari bepalen we op basis van de RIVM maatregelen of de masterclasses live door kunnen gaan of digitaal plaatsvinden.

Groen op je leisurebedrijf
Bomen en planten houden niet alleen CO? vast en gaan de opwarming van de aarde tegen, het levert leisurebedrijven ook voordelen op:

 • Bomen en planten zorgen voor verkoeling in warme periodes (en die komen er steeds vaker en zijn steeds warmer).
 • Het regenwater zakt onder bomen en planten veel beter de bodem in waardoor je minder last hebt van overstromingen.
 • Met meer biodiversiteit krijg je meer dieren en insecten en daardoor creŽer je een aantrekkelijke omgeving voor je gasten.
 • Groen vermindert luchtvervuiling en dempt geluidshinder: fijn voor je gasten!

In de masterclass groen op je leisurebedrijf leren de ondernemers de kenmerken van verschillende boom- en plantensoorten en hoe ze de bodem kunnen verbeteren. De ondernemers maken een groenplan op maat voor het eigen bedrijf met bijvoorbeeld:

 • Bomen, houtwallen of -singels, hagen en plantenborders
 • Bloemrijke randen of veldjes
 • Groene daken
 • Groene gevels
 • Waterberging
 • Nestkasten

Verder krijgen de ondernemers advies over subsidies en hulp bij het aanvragen van een geschikte subsidie voor hun eigen plan. De subsidies variŽren van regelingen voor het toepassen van Ďkleineí maatregelen op en rond het erf, zoals het plaatsen van nestkasten en het inzaaien van bloemenmengsels, tot vergoedingen voor het omvormen van agrarische gronden naar natuur of het realiseren van natuurspeelplaatsen.

Masterclass Circulair (ver)bouwen
De masterclass circulair (ver)bouwen is gericht op het efficiŽnter omgaan met bouwmaterialen en gebouwen. Dit kan door bijvoorbeeld energiezuinig te bouwen en bij een verbouwing materialen zo veel mogelijk te hergebruiken. Maar ook door gebouwen of ruimtes flexibel te gebruiken. Het terugwinnen en efficiŽnt gebruiken van grondstoffen en materialen staan bij circulair (ver)bouwen centraal. Het hoogst haalbare is een permanent systeem van hergebruik zonder milieuvervuiling: een gesloten kringloop.

Tijdens deze masterclass leren de ondernemers meer over:

 • Materiaalgebruik (herbruikbaar en/of hernieuwbare materialen)
 • Zuinig omgaan met water
 • Zelfvoorzienend bouwen/energieneutraal bouwen
 • Voorkomen van hitte
 • Beleid, regelgeving en subsidieregelingen

Wat geleerd wordt in de masterclass wordt direct toegepast op het eigen bedrijf. Elke deelnemer werkt hiervoor een plan uit voor het eigen bedrijf en bespreekt dat met de collegaís in het tweede deel van de masterclass. Na deze masterclass kunnen de ondernemers dus echt aan de slag op het bedrijf.

Ben je leisure ondernemer en wil je ook meedoen?

Dan kun je je aanmelden voor de masterclasses via de website van House of Leisure via de volgende links: Groen en Circulair.