04 SEPTEMBER, 2017

Veldcoördinatie Stika in opdracht van Duinboeren

voor de uitvoer van de veldcoördinatie van het Groen Blauw Stimuleringskader (kortweg Stika) in de gemeenten Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg, Loon op Zand en Vught.

Met de Stika regeling kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten.

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook weer ruimte aan karakteristieke soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals de steenuil, geelgors, patrijs, kleine watersalamander, e.d.

Onze collega Steven Haarbosch gaat de veldcoördinatie uitvoeren. Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Steven via:
Telefoon: 06-21 22 32 47
Mail: steven@projectbureauorbis.nl