22 JANUARI, 2019

Parkschap De Biesbosch

Van januari tot augustus 2019 gaat Orbis aan de slag in en rond het Nationaal Park De Biesbosch. Eefje geeft binnen de gemeente Drimmelen invulling aan de functie van contactambtenaar voor het Parkschap De Biesbosch.

Het Parkschap is de samenwerking van de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen. In het Parkschap werken de gemeenten samen met Staatsbosbeheer aan het beheer en de ontwikkeling van het natuurgebied, toezicht en handhaving in het gebied en marketing, voorlichting en educatie in en over het gebied. 

Parkschap De Biesbosch staat voor een grote uitdaging. Omdat er inkomsten vanuit het rijk en de provincies zijn weggevallen, is het een steeds grotere uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. Daarom werkt het Parkschap momenteel samen met Staatsbosbeheer en de gemeenten aan een nieuwe visie en strategie voor de toekomst. Eefje levert namens de gemeente Drimmelen een bijdrage aan dit traject.

De Biesbosch is één van de grootste en bekendste Nationale Parken in Nederland. Een wereldwijd uniek zoetwatergetijden landschap waarin dynamische ecologische processen plaatsvinden en waar bijzondere leefgebieden voorkomen voor veel planten en dieren. Het gebied trekt jaarlijks vele bezoekers en de bezoekersaantallen nemen steeds verder toe. Bij de ontwikkeling van de toekomstvisie gaat de aandacht vooral uit naar het behouden van de natuurwaarden in combinatie met het mogelijk houden van de natuurbeleving.  

Daarnaast is het belangrijk na te denken over de rol en verantwoordelijkheid van het Parkschap en de wijze waarop het Parkschap samenwerkt met de omgevingspartners (bijvoorbeeld andere gemeenten, Staatsbosbeheer en ondernemers in het gebied). Dit moet vertaald worden in de strategische visie. Deze moet uiteindelijk leiden tot een duidelijke organisatiestructuur en een stabiele financiële basis.