16 FEBRUARI, 2024

Orbis deelt gratis tienduizenden planten, bomen en nestkasten uit!

NidW
NidW
NidW

Onze leveranciers doen hun best om alle materialen op tijd klaar te zetten. Het is ook niet niks: we delen 17.000 stuks bosplantsoen, 300 fruit- en laanbomen, 600 nestkasten, 11.000 vaste planten en 13.000 vierkante meter meerjarig bijenmengsel uit. Deze indrukwekkende hoeveelheid wordt kosteloos verspreid bij vele honderden deelnemers in dorpen, steden en het buitengebied.

Dit draagt positief bij aan de biodiversiteit. Vele soorten vogels, vleermuizen, insecten en andere organismen zijn gebaad bij een groene en diverse omgeving. Alle planten zijn natuurlijk inheems en aantrekkelijk voor mens en dier. Op deze manier bevorderen we de ontwikkeling van populaties kwetsbare soorten. De beplanting en kasten bieden nest-, schuil- en voedselvoorziening.

Ook verbeteren we hiermee de landschappelijke kwaliteit. De planten vinden hun plek in nieuwe bosjes, boomgaarden, singels en andere landschapselementen. Deze landschapselementen passen binnen het historische karakter van de landschappen waar ze geplaatst worden. Medewerkers van Orbis hebben op locatie adviesgesprekken met particuliere landeigenaren gevoerd om gericht te adviseren wat het beste in het landschap past.

In het stedelijk gebied komt een groot deel van de 300 bomen. Deze inheemse laanbomen worden verspreid in de openbare ruimte geplant op locaties waar ze kunnen uitgroeien tot volwassen formaat. Deze bomen dragen dan enorm bij aan klimaatadaptie. Ze voorkomen extreme hittestress, waar we in de toekomst helaas vaker mee te maken gaan krijgen. Daarnaast verbeteren de bomen de vochthuishouding van de bodem, waardoor ze wateroverlast tegengaan. En het is natuurlijk gewoon erg prettig om uitzicht te hebben op een groep bomen.

Deze projecten komen tot stand dankzij een bijdrage van diverse partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant, Trees for All, Stichting Het Groene Woud en deelnemende gemeenten. Orbis is blij dat het kan helpen om de ambities van deze partijen binnen een korte tijdsperiode om te zetten naar concrete maatregelen. Een idee is immers niets waard zonder uitvoering!