10 SEPTEMBER, 2020

Op zoek naar vleermuizen in Lithoijen

Tikjes, plopjes en terugkerende ritmes… De batdetectoren stonden niet stil tijdens de vleermuisexcursie in Lithoijen. Op zaterdagavond 5 september verzamelden 20 enthousiaste vleermuisliefhebbers en buurtbewoners zich op het pleintje voor de kerk van Lithoijen. Onder leiding van drie vleermuisdeskundigen van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant trokken zij het gebied in. De deelnemers kregen uitleg over het gedrag van de verschillende vleermuizen en kregen hulp om de vreemde tik en plopgeluiden op de detector te duiden. Zo konden we veel gewone dwergvleermuizen waarnemen. Ook laatvliegers, ruige dwergvleermuizen, grootoor- en watervleermuizen lieten van zich horen. Met een getraind oor konden zelfs roepende mannetjes gedetecteerd worden.

Inventariseren
Alle waarnemingen werden nauwkeurig genoteerd. De excursie maakt namelijk deel uit van het project Lithoijen in Vogelvlucht. In Lithoijen wordt de komende twee jaar gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Eerst inventariseren we samen met vrijwilligers welke doelsoorten al in het gebied aanwezig zijn.  Vervolgens kijken we waar beplanting en nestkasten nodig zijn om het gebied aantrekkelijk te maken. Na het ophangen en aanplanten worden de aanwezige soorten jaarlijks gemonitord. Zo zien we of doelsoorten in aantal toenemen en geven we de biodiversiteit een flinke impuls.

Projectpartners
Het project Lithoijen in Vogelvlucht is een samenwerking tussen Dorpslandschap Lithoijen, Landschapsbeheer Oss en Orbis. De provincie Noord-Brabant en Landschapsbeheer Oss financieren het project.