20 JUNI, 2017

Nieuwe natuur in Escharen

Deze maand ontvingen wij goed bericht van de heer Herman Peters uit Escharen. De subsidiebeschikking voor het omvormen van zijn gronden naar Natuurnetwerk Brabant is binnen!

De heer Peters is een groot natuurliefhebber en loopt al jaren rond met het plan om zijn gronden om te zetten naar natuur. Eind 2016 benaderde hij hiervoor Projectbureau Orbis. In overleg met het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft Orbis de heer Peters begeleid bij het omzetten van zijn gronden naar natuur. Nu de subsidiebeschikking binnen is, is de financiering rond en wordt het perceel van de heer Peters definitief omgezet naar natuur.