23 AUGUSTUS, 2018

In gesprek met Jan Peijnenburg, gemeente Hilvarenbeek

Klimaatmakers Hilvarenbeek, Natuurontwikkeling De Roodloop en vergroenen schoolplein basisschool De Wingerd. Zomaar enkele projecten die we uitvoeren in opdracht van gemeente Hilvarenbeek. Daarnaast neemt Hilvarenbeek ook deel aan het project ErvenPlus en is ze een van de negen gemeenten waarvoor we het Natuurbod Regio Hart van Brabant uitwerkten. Reden voor ons om Jan Peijnenburg, projectleider ruimte en adviseur water & riolering, van de gemeente Hilvarenbeek uit te nodigen voor een kop koffie en hem te vragen hoe hij de samenwerking met Orbis ervaart.

Jan: “Hilvarenbeek is een groene gemeente. Naast de positieve uitwerking op natuur, biodiversiteit en klimaat(adaptatie) profiteren inwoners, ondernemers en toeristen ook van het vele groen in Hilvarenbeek. Vanuit de gemeente proberen wij een actieve bijdrage te leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van natuur en landschap. Sinds begin dit jaar werken we in het project Klimaatmakers Hilvarenbeek ook aan de bewustwording van onze inwoners op het gebied van groen en klimaatadaptatie.”

Koen hoorde 1,5 jaar geleden in een overleg met waterschap De Dommel dat gemeente Hilvarenbeek  ondersteuning zocht bij de natuurontwikkeling langs beek De Roodloop. Koen belde Jan om kennis te maken en om te bekijken of Orbis hen kon helpen.

Jan: “Wat mij aansprak in het eerste contact met Orbis was dat ze direct tot de kern kwamen. Ze wisten wat nodig was, maar ook wat niet nodig was, om het gewenste eindresultaat te bereiken. In het geval van de natuurontwikkeling langs De Roodloop heeft Steven het inrichtingsplan gemaakt en de aanbesteding verzorgd. Ook heeft hij de inrichting afgestemd met waterschap De Dommel, Brabants Landschap en omwonenden.

Als relatief kleine, maar ook ambitieuze gemeente is het soms lastig om voldoende capaciteit en budget vrij te maken om al onze ambities op het gebied van natuur, landschap en klimaatadaptatie te realiseren. Orbis helpt ons op een praktische en doeltreffende manier om onze doelen te halen. Ook heeft Orbis een groot netwerk waardoor ze altijd goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden.”

Na het eerste project voor gemeente Hilvarenbeek volgden al snel diverse nieuwe projecten die Orbis in opdracht van of in samenwerking met gemeente Hilvarenbeek uitvoert.

Jan: “Afgelopen jaar heb ik met Annemiek, Steven, Fien, Jack en Koen samengewerkt. Een leuke club mensen waarmee ik prettig samenwerk. Het contact is informeel, maar als het gaat om de uitvoer van projecten gaat is Orbis to the point en waar nodig ook zakelijk.”

Op het eind van het gesprek komt Sjoerd het kantoor binnen, hij is de hele dag op pad geweest voor ErvenPlus. Sjoerd wordt voorgesteld aan Jan en we komen tot de conclusie dat Sjoerd de enige ‘Orbisiaan’ is die nog niet met Jan heeft samengewerkt; wie weet wat de toekomst nog brengt.